Kljub visoki gospodarski rasti je v lanskem letu kar 63 % zaposlenih prejemalo plačo, nižjo od povprečne.

Hkrati  je 93.198 ali skoraj 10 % delovno aktivnih posameznikov samozaposlenih. Za njih ne veljajo vsi standardi delovno-pravne zakonodaje, temveč so podvrženi jekleni roki trga in odvisni od svojih pogajalskih sposobnosti.

Skupina študentov je izvedla raziskavo o višini minimalne urni postavke v atipičnih oblikah dela, ki bi prekarnim delavcem omogočila sprotno plačevanje stroškov in bi dosegala raven minimalne plače; ta po njihovih izračunih znaša 10,21 €. Upoštevajoč faktor tveganja, ki ga nosijo samozaposleni in razlike med panogami, bi postavka najbrž morala biti postavljena še višje.

Minimalni urni postavki se lahko očita, da normalizira prekarnost in pasivizira delavski boj. Vendar je dejstvo, da bo država morala s svojimi mehanizmi uravnati razmerja moči med delavci in delodajalci in z draženjem atipičnih oblik dela temu kapitalu dolgoročno narediti manj privlačnega.

Vir: splet/Agrument

Pripis

Zadnjih osem let ni bilo v naši državi (dve zadnji slovenski vladi) popolnoma nič storjenega v prid ljudi, ki živijo na robu preživetja z delom, ki mu rečemo prekarno delo. Gre namreč za delo, ki temelji na socialni negotovosti. Prekarni delavci imajo bistveno manj pravne varnosti od delavcev znotraj standardnih oblik zaposlitev. Prekarni delavec je pravzaprav nekdo, ki se je znašel med brezposelnostjo in pogodbo za nedoločen čas.

Bistvene razlike med redno zaposlenimi in prekarnimi delavci so, da prekarci nimajo dovoljšnjega plačila za dostojno življenje, da so brez pravic plačanega dopusta in regresa, malice in povračila stroškov za prevoz.

Delodajalci prekarnim delavcem prav tako navadno ne plačujejo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zavarovanje za primer brezposelnosti in prispevkov iz naslovov starševskega varstva.

Če posplošimo, vse to pomeni šibka socialna varnost za prekarno zaposlene. Bistvena stvar pa je, da so te oblike dela legalne in so s tem delavci enostavno prisiljeni v negotove oblike dela.

P. D.