V skoraj samem središču Domžal, na Karantanski ulici nasproti doma upokojencev je investitor, to je domžalsko podjetje Alfa-Int, v maju letošnjega leta začelo graditi večstanovanjski objekt s podzemno garažo.

V objektu bo 20 stanovanj različnih velikosti. Velikost stanovanj bo od 49,00 m2 do 136 m2 + terase in atriji. Objekt bo imel podzemno garažo in nadzemni del, ki bo zgrajen iz masivnega križno lepljenega lesa (600 kubikov masivnega lesa). Stanovanja bodo omogočala bivanje v ugodni klimi s svetlimi prostori s poudarkom na energetski učinkovitosti.

Inovativni pristop h gradnji in trajnostno naravnana gradnja s poudarkom na energetski učinkovitosti je edinstvena v Sloveniji.

Stanovanja bodo dostopna preko hodnika, ki poteka po sredini objekta. Večina stanovanj bo imela odprtine na dveh različnih straneh objekta. Stanovanja bodo osvetljena preko velikih okenskih odprtin, imela bodo možnost dostopa do pripadajočih zunanjih površin (balkon, terasa, atrij), odvisno od lege in velikosti stanovanja. Tlak v stanovanjih bo parket, v mokrih in servisnih prostorih pa keramika.

Edino stopnišče, ki bo služilo kot požarni izhod, bo ločeno od hodnika s požarnimi vrati. Povezovalo bo vse etaže v objektu. V vrhnji etaži bo nameščena odprtina, ki bo služila prezračevanju in odvodu dima v primeru požara.

Okna bodo lesena, in sicer s trislojno zasteklitvijo. Vse okenske odprtine nad pritličjem s parapetom nižjim od 1 m, bodo imele zunanje ograje, ki preprečujejo padce. Okna bodo opremljena z zunanjimi žaluzijami na elektromotorni pogon.

Vhodna vrata v stanovanje bodo požarna s samozapiralom. Finalna obloga vhodnih vrat bo lesena. Notranja vrata bodo lesena, z leseno oblogo in lahko sredico.

Vhodni portal bo kombinacija steklenih sten in vhodnih vrat. Okvirji bodo aluminjasti.  Vrata na stopnišče bodo protipožarna s samozapiralom in dimotesna. Vrata bodo aluminijasta s steklenim polnilom.

V kleti je predvideno parkirišče z 31 parkirnimi mesti in servisni prostori stanovalcev (shrambe, kotlovnica, prostor za čistila).

Dostop do objekta bo preko novega priključka na Karantansko cesto. Dostopna cesta se bo končala s parkiriščem za stanovalce, od koder je neposreden dostop do ploščadi pred vhodom v objekt. Ob parkirišču je predvidena pokrita uvozno izvozna klančina. V podaljšku strehe klančine bo prostor za kolesarnico in zbiralnike za komunalne odpadke. Na ploščadi pred vhodom je predvideno otroško igrišče in skupne odprte površine za vse stanovalce. Ostale površine neposredno okoli objekta bodo namenjene lastnikom pritličnih stanovanj. Ob parcelni meji bo potekala dostopna pot.

Največje in najbolj prestižno stanovanje v Karantaniki bo na terasi, ki bo imelo 126 kvadratnih metrov stanovanjske površine, 11 metrov veliko shrambo in 67 metrov veliko teraso. Zanj bo moral kupec (z davkom) odšteti 388.000 evrov. Najcenejše ima 51,8 metra stanovanjske površine in tri metre veliko shrambo, stane pa 124 tisočakov. Najmanjše bo imelo 47 kvadratnih metrov stanovanjske površine in 4 metre veliko shrambo, a tudi 63 kvadratnih metrov atrija – to stane 148.500 evrov. Največje atrijsko stanovanje ima skupaj s shrambo 110 kvadratnih metrov površine in 108 kvadratnih metrov velik atrij. Cena zanj je skoraj 304 tisoč evrov.

Trenutno je prodanih devet stanovanj (na terasi že vsa), vsak kupec pa bo moral posebej plačati še za dva parkirna prostora. Kletno stane 9900, na prostem pa 4500 evrov.

P. P.