Kakšno Evropsko unijo pa si želimo državljani Slovenije?

Občina Grosuplje in Vlada Republike Slovenije

vas vabita na posvetovanje o prihodnosti Evropske unije

 KAKŠNO EVROPSKO UNIJO SI ŽELIMO DRŽAVLJANI?

Posvet bo potekal v sredo, 18. septembra 2019, od 16. do 18. ure, v Družbenem domu, Taborska 1, Grosuplje.

V Sloveniji imajo posvetovanja o evropskih temah tradicijo že vse od časa vključevanja v EU. Lansko leto smo sodelovali v vseevropskem projektu posvetovanj, ki je nastal na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Čeprav je bil ta projekt posvetovanj na evropski ravni zaključen in so se z njim seznanili voditelji EU na zasedanju Evropskega sveta decembra 2018, v Sloveniji nadaljujemo s posvetovanji v lokalnih okoljih.

Civilni dialog je za državljane pomemben, ker jim omogoča boljše poznavanje delovanja EU, in za odločevalce, ker jim pomaga pri oblikovanju politik. Forumska razprava državljanov s predstavniki lokalne, nacionalne in evropske ravni krepi aktivno državljanstvo tudi glede odločanja o evropskih zadevah.

Stalnica vseh posvetov o prihodnosti EU je zato splošna tema glede članstva Slovenije v EU: kako državljanke in državljani občutimo prisotnost EU v vsakdanjem življenju in  kakšna je naša pripadnost EU in skupnim evropskim vrednotam (solidarnost, različnost, demokracija, pravna država, socialna blaginja).

Drugi dve temi posveta sta bili izbrani glede na pomen za občino Grosuplje. Tako bosta izpostavljeni temi turizem in EU sredstva za razvoj.

Občina Grosuplje v skladu s svojim Dolgoročnim občinskim strateškim načrtom 2015-2020 sledi viziji 3G, ki pomeni, da bo občina upravljana Gospodarno, se razvijala Gostoljubno in usmerjala Globalno. Pomembna koraka v smeri 3G razvoja sta ustanovitev Zavoda za turizem Grosuplje aprila letos in  ustanavljanje organa skupne občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje.

Ustanovitev skupnih občinskih uprav se je kot še posebej dobra praksa izkazala pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, človeške in ekonomske potenciale.

Poleg občanov in občank se bodo posvetovanja udeležili predstavniki občine, vlade in institucij EU. Razpravo bo moderirala Tadeja Anžlovar.

Posvetovanje bo med 16. in 18. uro, nato pa ste vsi udeleženci vabljeni na druženje z manjšo pogostitvijo.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prosimo pa za potrditev vaše udeležbe do 17. septembra 2019, na e-naslov [email protected].

Več o posvetovanjih o prihodnosti EU z državljankami in državljani tudi na vladni spletni strani.

J. R.