Sodobni moški še nikoli ni bil deležen tako korenitih sprememb kot zadnjih 30 let. Generalno gledano seveda, niso več tako dominantni, nič več niso edini zaščitniki, ki v dom prinašajo ‘dobrine’.

Ženske so prevzele pomembne vloge v družbi, razlike med spoloma se tako v socialnem kot v ekonomskem pomenu nezadržno manjšajo oziroma se spreminjajo. Pa vendar, so res moški vse bolj poženščeni? Neodločni, zagledani vase, mehki? Jih zanimajo področja, ki so nekoč veljala za tipično ženska? Po raziskavi organizacije CHEMTrust naj bi bile krive kemikalije v številnih izdelkih, po mnenju sociologov pa gre za vpliv ekonomskih in kulturnih sprememb v sodobni družbi. Si zato zdaj moški množično puščajo brade?

Poženščenost moških

Tale komentar ni uperjen zoper moške, le razglablja o pojmu sodobni moški, ki za nekatere predstavlja pluse, za drugega minuse. Če je bilo nekdaj točno jasno, kaj so odgovornosti in pravice ženske in moškega, se danes slednje ne deli več po spolu. Kar je zame, kot žensko, seveda dobro. Pač pa je zaskrbljujoče nekaj drugega. Proces poženščenosti moških, ki svet menda zajema kot epidemija patološkega narcizma, je resna zadeva, ki so se jo lotile različne organizacije.

Vpliv kemikalij

Organizacija CHEMTrust, ki se bori za zaščito ljudi ter živali in rastlin pred škodljivimi kemikalijami, je objavila poročilo, ki združuje več kot 250 znanstvenih raziskav z vsega sveta. Slednje so proučevale vpliv kemikalij, ki posegajo v delovanje hormonov in s tem tudi na spol. Ljudje ter živali in rastline so bili tako v zadnjih letih izpostavljeni 100.000 kemikalijam, med katerimi jih veliko vpliva na hormone. Med njimi so ftalati, ki se uporabljajo v prehranski embalaži in kozmetiki, poliklorirani bifenili, ki so danes prepovedani, a še vedno prisotni v hrani in v okolju, ter številni pesticidi.

Povsod so kemikalije

Kemikalije so povsod okoli nas. Ženske po raziskavah resda uporabljajo več kemikalij kot moški, a tudi njihova uporaba se povečuje. Z deodoranti, kremami, celo ličili, detergenti, čistili. Kajti nekateri moški danes konkurirajo ženskam pred ogledalom in pri gospodinjskih opravilih. Je k temu doprinesla enakost med spoloma?

KAKŠNI SO TOREJ SODOBNI MOŠKI? TOPLI, ČUJEČI ALI ODLOČNI, STROGI? PORAŠČENI ALI POVSEM GLADKI?

Več lahko preberete še tukaj – KLIK!