Inšpektorji za hrano so od 13. maja do 14. julija 2020 z namenom ugotavljanja sledljivosti in ustrezne označenosti sadja in zelenjave ter z namenom ugotavljanja primerov zavajanja potrošnikov, posebno glede navajanja porekla, izvajali poseben nadzor. V okviru posebnega nadzora je bilo od 13. maja do 14. julija. 2020 izvedenih 292 pregledov. Pregledanih je bilo 235 različnih zavezancev.

Največ neskladnosti je bilo ugotovljenih pri:

  • splošni označenosti sadja in zelenjave (22 %), Največ pri špargljih ( 23%)
  • sledi nepravilno navajanje porekla (14%),     Prav tako največ pri špargljih ( 23%)
  • neustrezno zagotavljanje sledljivosti (10 %). Največ pri jagodah ( 14.%).

 

Odvzetega in uničenega je bilo 420,8 kg sadja in zelenjave.
Inšpektorji so za ugotovljene nepravilnosti izrekali upravno inšpekcijske ukrepe – teh je bilo 54. Za ugotovljene kršitve so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov in podali dva obdolžilna predloga.
Kljub izvedenim postopkom in odvzetim pridelkom ni opaziti bistvenega napredka pri dosegu skladnosti prodaje sadja in zelenjave na stojnicah.
Inšpekcija ocenjuje, da bi bilo potrebno zakonsko regulirati prodajo sadja in zelenjave na stojnicah izključno na za to organiziranem in registriranem mestu in ne ob cestah ali na parkiriščih ob cestah.

Celotno poročilo se nahaja na strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin UVHVVR.