Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij razglasila za Svetovni dan varne hrane. 

Idejo oziroma potrebo po obeležju svetovnega dne varne hrane je leta 2015 v Amsterdamu predstavila predsednica Codex Alimentarius komisije, Awilo Ochieng Pernet, na simpoziju o boleznih, povezanih s hrano (»Symposium on the Global burden of Food borne diseases«).

Predlog o ustanovitvi svetovnega dne varne hrane, ki ga je posredovala Kostarika, je leta 2016 soglasno podprla Codex Alimentarius komisija in leta 2017 FAO ter WHO. Predlog je bil predstavljen julija 2018 na političnem forumu o trajnostnem razvoju v New Yorku in 20. decembra 2018 sprejet na generalni skupščini Združenih narodov.

7. junija 2019 bomo prvič obeležili Svetovni dan varne hrane, ki bo priložnost za razmislek o pomenu varne hrane, ki je nevidna, dokler ne zbolimo.

Po letni oceni je kar 600 milijonov primerov bolezni, povzročenih s hrano, ki ogrožajo zdravje ljudi, negativno vplivajo na gospodarstvo in v velikem deležu prizadenejo predvsem ranljive skupine ljudi.

SVETOVNI DAN VARNE HRANE bo priložnost za spodbujanje ukrepov za varnejšo hrano, ki bodo okrepili ozaveščenost nas vseh pri obravnavi lokalnih in globalnih vprašanj, povezanih s hrano – z varnostjo hrane, prehransko varnostjo, lakoto, odpadno hrano, podnebnimi spremembami…

Svetovni dan varne hrane bomo obeležili tudi v Sloveniji, in sicer s strokovnim posvetom, ki bo potekal v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije.

Vir: http://www.uvhvvr.gov.si/si/