Kako se zaščititi pred vlomom?

Povzetki odgovorov policije (ALEŠ KEGLJEVIČ, vodja oddelka za premoženjsko kriminaliteto, GPU)

1. Kako se zaščititi pred morebitnim vlomom?
Dom je potrebno zaščititi in varovati tako mehansko, kot tehnično. Iz okolice našega doma odmakniti predmete, ki bi jih lahko storilci uporabili pri vlomu.

2. Kako ravnati v primeru vloma?
V čim krajšem času naj se pokliče policijo. Ne premikati predmetov, ne vstopati v prostor, da se ne uničijo materialni dokazi. V primeru vstopanja v prostor in premikanja predmetov je potrebno le to policistom povedati.

3. Kako se odzvati, če smo priča ali očividec vloma pri tretji osebi?
Čim prej poklicati policijo na številko 113. Z vlomilci odsvetujemo fizično obračunavati. Počakati, da pride policija.

4. In če smo med vlomom doma?
Če se zgodi, da storilca zalotimo pri samem dejanju, svetujemo čim prej o tem obvestiti policijo. Če se vlom spremeni v roparsko tatvino, odsvetujemo nudenje fizične sile oz. odpora storilcu, ker so storilci zelo nepredvidljivi in lahko nastanejo usodno škodljive posledice.

NAPOTKI PSIHOLOGA V PRIMERU VLOMA

Povzetek odgovora na vprašanje (dr. ALEKSANDER ZADEL, specialist klinične psihologije)

http://www.evernote.com/l/AHKb7xfa8lRDFLtw3dBAfdxspC8rodseJ9w/

Kako poskrbeti zase po vlomu?
Vlom v stanovanje je vdor v intimnost. V takem primeru je potrebno najprej poskrbeti za fizično varnost in takoj za tem sami sebi priznati čustva, kot so strah, negotovost, jezo, razočaranje itd. Se o teh čustvih pogovoriti in pogumno ter aktivno načrtovati vse aktivnosti zunaj in znotraj doma. Ponovno dati prostor občutkom varnosti, topline in sprejetosti.

Vir: splet