Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je s sklepom določila ukrepe v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanja učencev, opravljanjem predmetnih in popravnih izpitov za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v letošnjem šolskem letu.

Čeprav se ccenjevanje znanja izvaja v šoli pred učenci oddelka ali učne skupine, pa se v času izobraževanja na daljavo lahko tudi individualno.

Ministrstvo priporoča, da pri določanju zaključne ocene učitelj pretežno izhaja iz ocen, pridobljenih do 16. 3. 2020.

Pri zaključevanju upošteva tudi izkazan napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času izobraževanja na daljavo.

Učitelj lahko znanje učenca v drugem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat (skladno s Sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020).

Skratka, če je učenec med 1. 2. 2020 in 16. 3. 2020 že pridobil oceno, torej ni nujno, da ga učitelj oceni še po 16. 3. 2020, ampak upošteva ocene, pridobljene do 16. 3. 2020.

Učenca pa lahko oceni tudi v času izobraževanja na daljavo. Če na podlagi predhodno pridobljenih ocen pri predmetih, ki potekajo 3 ure ali več tedensko, učitelj ne bi mogel določiti zaključne ocene, lahko v obdobju od 16. 3. 2020 do konca izvajanja izobraževanja na daljavo učenca oceni dvakrat.

O. U.

Vir in veliko več: https://www.gov.si/novice/2020-04-17-priporocila-za-ocenjevanje-znanja-v-osnovni-soli/