Zaradi pomanjkanja pismonoš zamude pri dostavi pošiljk

Pošta, ki je v popolni državni lasti, po zakonu o poštnih storitvah opravlja javno univerzalno storitev prevoza in dostave poštnih pošiljk, ki naj bi jo opravljala pet delovnih dni na teden z najmanj eno dostavo na dan na dom.

Pošta Slovenije ukinja poštne urade po celi Sloveniji

Nekako smo bili navajeni, da so nam pismonoše vsak dan dostavljali pisemske in ostale pošiljke. V zadnjih nekaj letih pa prihaja na tem področju do velikih sprememb, za uporabnike poštnih storitev v negativnem smislu.

Ukinjati so se pričeli številni poštni uradi po celi Sloveniji, namesto njih so pošto začeli sprejemati in opravljati ostale poštne storitve kar v nekaterih trgovinah (npr. Tuš, Spar) ali bencinskih servisih.

Pošta Slovenije (zaradi domnevne) racionalizacije torej zapira in preoblikuje pošte po državi in več kot očitno tudi vsakodnevna dostava pošiljk ni več samoumevna, niti v mestih ne.

Zamude pri dostavi poštnih pošiljk

To med državljani sproža slabo voljo, saj zaradi redkejših obiskov pismonoš ne zamujajo le pisemske pošiljke, ampak tudi reklamni prospekti in časopisi.

S težavo, da ne zmorejo dostaviti vse pošte, se spopadajo tudi v Ljubljani in njeni okolici. V nekaterih krajih pismonoše pošiljke prinašajo komaj vsak tretji dan.

To je vznemirilo marsikaterega prebivalca teh krajev, ne le zato, ker s tem zamujajo pisemske in druge pošiljke, ampak tudi druge dostave, na primer reklamni prospekti. Marsikomu so ti odveč in imajo na poštnih nabiralnikih nalepke za prepoved dostavljanja reklam, a ni malo takih, še posebno med upokojenci in tistimi, ki morajo gledati na vsak evro in ki takšne prospekte redno spremljajo in »v akcijskih ponudbah« tudi kupujejo.

Zamujajo tudi dnevni časopisi

Zamuja tudi dostava časopisov in revij, kar je še posebno pomembno pri dnevnikih. Pošta že nekaj časa pošiljk ne raznaša ob sobotah in če pismnoša ni niti v petek, se marsikje zgodi, da bralci petkov časopis dobijo šele v ponedeljek, ko je že »star«.

S tem problemom se srečujejo tudi v časopisni družbi Delo, kjer del edicij dostavljajo tudi s Pošto Slovenije.

Na Pošti Slovenije priznavajo, da imajo premalo ustreznega kadra, predvsem pri dostavi zaradi rasti paketnih in logističnih storitev ter visoke fluktuacije kadrov. Poleg tega se srečujejo tudi s povečanim številom bolniških odsotnosti.

Tri dni za dostavo

Na Pošti Slovenije zagotavljajo, da kljub temu poštne pošiljke dostavijo v zakonitem roku, to pa da velja tudi za reklamno pošto. To je po njihovem pojasnilu tri dni od oddaje pošiljke, pri čemer se sklicujejo na sprejete Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve. Ti isti pogoji določajo, da mora biti dostava najpozneje v treh dneh, ponavadi pa naslednji dan po oddaji in še, da mora biti vsaj 95 odstotkov pošiljk korespondence prenesenih dan po oddaji.

Pošta Slovenije ima okoli 3000 pismonoš, kot zatrjujejo, pa za dostavo zaposlujejo tudi nov kader.

Letos naj bi na tem področju zaposlili okoli 60 pismonoš.

Poštne pošiljke nam dostavljajo tudi pismonoše iz Srbije in BiH

Čeprav je pri nas preko 85.000 brezposelnih, se v Pošti Slovenije še vedno spopadajo s pomanjkanjem kadrov.

Že lani so delavce zato iskali v Srbiji, februarja letos so 20 novih delovnih mest za pismonoše razpisali v Bosni in Hercegovini.

V družbi odgovarjajo, da se je v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje, ki je izdalo pozitivno mnenje, na Pošti Slovenije v prvem četrtletju zaposlilo okoli 15 državljanov Srbije, najprej na delovnem mestu pomožni delavec, po usposabljanju in opravljenem tečaju slovenskega jezika pa na delovnem mestu pismonoše. Po naših neuradnih informacijah zdaj v Ljubljani raznašajo reklame.

Zaradi nizkih plač ni zanimanja za delo pismonoše

Sindikat na te težave opozarja, lani so dosegli osemodstotno zvišanje plač, tako da od začetka leta osnovna bruto plača pismonoše znaša okoli 950 evrov bruto. Še vedno pa so pomembni dejavnik pogoji dela, kot so preobremenjenost, nestalni urniki, delo na terenu … Na interes pa vpliva tudi povpraševanje po kadrih iz drugih družb. Da je na trgu trenutno velika ponudba delovnih mest za delavce s poklicno ali srednješolsko izobrazbo, ugotavljajo tudi na Pošti.

Pošta Slovenije posluje z dobičkom, plače pismonoš pa so (pre)nizke

Pošta, ki velja za strateško državno podjetje, kljub zmanjševanju posla s pisemskimi pošiljkami, posluje z dobičkom. Leta 2016 je ta zanašal dobrih osem milijonov, lani pa po nerevidiranih podatkih 7,6 milijona evrov. Po podatkih družbe Pošta Slovenije za stroške dela nameni več kot 63 odstotkov vseh poslovnih odhodkov; na mesec povprečno enajst milijonov evrov. Državi je lani izplačala štiri milijone evrov dividend.

Kljub dobičku Pošta Slovenije torej ukinja urade po celi Sloveniji, plače pismonoš so (pre)nizke, dostava poštnih pošiljk pa zamuja.

Državljani so zaradi tega upravičeno nejevoljni, zaposleni pismonoše tudi, a naša vlada na tem področju ne naredi ničesar, da bi uredila problematiko v tem državnem podjetju.

J.A.