Največja opozicijska stranka zbira podpise za tri referendume in sicer proti politizaciji RTV, proti bohotenju birokracije in proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe.

 

V ta namen imajo postavljene stojnice ob upravnih enotah po vsej Sloveniji, kjer vsak lahko prejme tudi obrazce, ki jih na upravnih enotah overi in vrne na stojnico, ali pa pošlje po pošti na naslov stranke.

Smo pa opazili zapis na Twitterju, kjer so napisali, da po overitvi podpisov na upravni enoti tam stojijo prostovoljci, ki pobirajo te overjene podpise.

Ob teh zapisih je potrebno poudariti, da vsak, ki nameni svoj podpis za razpis referenduma, mora poskrbeti, da te podpise dobi stranka, ki jih zbira, saj sam podpis na upravni enoti brez potrjenega podpisa v fizični obliki, ne šteje. Šteje le v primeru, kadar podpis oddamo digitalno.

Podpise lahko vsak prispeva na več načinov. Najhitreje in najlažje je podpis oddati digitalno. A vsi na tak način podpisa ne morejo oddati, zato je podpis možen tudi v fizični obliki na upravnih enotah po Sloveniji, obrazce pa vsak lahko dobi na spletu ali na stojnicah pred krajevnimi uradi ali upravnimi enotami.

Pomembno je, da obrazec podpišete šele pred uradno osebo, saj drugače podpis ni veljaven. Po podpisu pa je potrebno obrazec izročiti osebam, kjer ste obrazec prejeli, ali pa ga pošljete na naslov stranke.

Svoj podpis lahko oddajo tudi volivke in volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini brez digitalnega potrdila in sicer pri diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije.

Volivke in volivci v bolnišnicah, domovih za starejše občane ali zavodih za invalidne osebe brez digitalnega potrdila lahko referendumsko pobudo podpišete pri posebej za to pooblaščeni osebi organa oz. zavoda.

Bolni in invalidi, ki ne morete na upravno enoto in nimate digitalnega podpisa lahko zahtevo za obisk na domu upravni enoti sporočite po telefonu ali preko elektronske pošte ali navadne pošte. V zahtevi navedite svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morete osebno zglasiti pred upravnim organom. Uradna oseba vas bo obiskala na zahtevo, invalidnosti ali bolezni ne rabite dokazovati. Upravni organ vas bo po telefonu obvestil o obisku uradne osebe na vašem domu.

 

Spletno uredništvo