Kaj se dogaja na moravški osnovni šoli?

Na osnovni šoli Jurija Vege v Moravčah je v zadnjem času očitno prišlo do več dogodkov ogrožanja varnosti učencev s strani drugih učencev.
Kot sta v izjavi zapisala župan Občine Moravče dr. Milan Balažic in ravnateljica Osnovne šole Jurija Vege v Moravčah Suzana Cvirn Guček, bosta vodstvo šole in lokalna skupnost ob vseh primerih vrstniškega nasilja in drugih oblikah neprimernega in nespoštljivega obnašanja uveljavljala pravilo ničelne tolerance. Vsi takšni primeri bodo prijavljeni policiji in ustrezno sankcionirani, če je potrebno tudi z začetkom vzgojnega delovanja, ki se konča s prešolanjem.
Hkrati sta župan in ravnateljica učiteljski zbor in vzgojitelje pozvala, da delujejo preventivno in so sami s svojim zgledom vzor učencem. Še posebej pa sta se v izjavi obrnila na starše učencev, ki nosijo polno odgovornost za vzgojo svojih otrok. Kot sta zapisala, bo k ozaveščanju o etičnem obnašanju svoje prispevala tudi lokalna skupnost. Vsaka uspešna skupnost namreč temelji na medsebojnem spoštovanju in vrednotah, ki zavezujejo vsakega posameznika od mladih nog naprej.