Glavni razlog za čakalne vrste je ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), ki letno plansko določa obseg storitev, ki jih bo plačal izvajalcem. 

Če izvajalci zaradi potreb bolnikov opravijo več storitev, kot je dogovorjeno v pogodbah, ZZZS teh ne plača. Dodatna finančna injekcija za skrajševanje čakalnih vrst šele v zadnjem kvartalu leta pa pač ni obrodila pričakovanih rezultatov, zlasti zaradi slabe organizacije v javnih zdravstvenih zavodih in neustreznega plačnega sistema, saj javni zavodi nimajo možnosti, da bi ustrezno nagradili tiste, ki so pripravljeni delati več in bolje.

Če bi (bivša ) ministrica res želela, da se sredstva porabijo namensko, bi morala k sodelovanju z ustreznim razpisom povabiti vse izvajalce, ne le izbrancev.

Alenka Forte, kandidatka za evropsko poslanko