Jutri stavka zdravnikov, katere storitve bodo vseeno opravljali?

Zaradi napovedane torkove opozorilne stavke zdravnikov so v nekaterih bolnišnicah odpovedali nekaj terminov. Bolnike so o odpovedi že obvestili, večina je prejela tudi nov termin. Za nujne primere bo delo v vseh zdravstvenih ustanovah potekalo nemoteno, nespremenjena bo tudi obravnava bolnikov v bolnišnicah.

Stavka bo jutri potekala od 7. do 21. ure v obliki popolne prekinitve dela, a z zagotavljanjem minimuma delovnega procesa. Izvajali bodo le zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. To so zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja, storitve nujne zdravniške pomoči, triažni pregledi, predpisovanje zdravil in pripomočkov za zdravljenje ter ukrepi za preprečevanje in obvladanje nalezljivih bolezni.

Za urgentna stanja nosečnic in porode bo veljal razpored kot ob praznikih, za nenujne storitve pa bo vsak izvajalec zagotovil eno ambulanto. Izvajalci z enim ginekologom bodo ambulanto izvajali prvi dve in zadnji dve uri običajnega delovnega časa.

Za neurgentna stanja otrok do 18. leta in starejših od 65 let bo vsak izvajalec zagotovil eno ambulanto, izvajalci z enim zdravnikom pa izvajajo ambulanto prvi in zadnji dve uri običajnega delovnega časa. Za zdravljenje onkoloških bolezni pa bodo zagotovili vse potrebne storitve.