Osnovna šola Rodica ima novo jedilnico, v kateri se bo v začetku novega šolskega leta razlegal otroški smeh. Gradbena dela so končana, kuhinja in jedilnica bosta v uporabi z začetkom novega šolskega leta.

 

Občina Domžale na področju investicij ves čas spremlja in načrtuje tudi predšolske in šolske kapacitete. Skozi leta so se spreminjale tako potrebe učnega procesa kot tudi število učencev. Slednje je povezano z naravnim prirastom pa tudi s selitvami in novogradnjami. Tako se čez čas pokažejo potrebe po načrtovanju novih učilnic, predvsem tudi skupnih prostorov.

 

Foto: Vido Repanšek

»To je že druga jedilnica, ki smo jo realizirali v tem mandatu. V preteklem šolskem letu so učenci Osnovne šole Domžale pridobili nov prizidek jedilnice, v naslednjem šolskem letu pa lahko novo jedilnico in kuhinjo pričakujejo tudi učenci Osnovne šole Rodica,« je povedala podžupanja Renata Kosec, ki je dela na obeh šolskih objektih, ves čas gradnje, tudi sama aktivno spremljala. Ob končanju gradbenih del si je v družbi ravnateljice Osnovne šole Rodica, Milene Vidovič in predstavnikov Gorenjske gradbene družbe, d.d., ogledala nove prostore, jedilniškega in kuhinjskega dela.

Gradbena dela na jedilnici in kuhinji Osnovne šole Rodica so zaključena. Stenska in talna keramika sta položeni, montira se kuhinjska oprema. Na Upravno enoto Domžale je oddana dokumentacija za vložitev uporabnega dovoljenja. V sredini avgusta sledi prevzem objekta v uporabo tako, da bodo novi prostori pripravljeni na novo, vsi upamo, da običajno šolsko leto.

Vir: Urad župana Domžale

Naslovna fotografija: Vizualizacija izvedbe