Jemen je trenutno največja operacija Unicefa na svetu in tudi ena največjih v več kot sedemdesetletni zgodovini te mednarodne agencije.

Osredotočeni so na ukrepe za reševanje življenj, pomoč podhranjenim otrokom in na cepljenje. Posebno pozornost posvečajo izobraževanju, da bi vse več otrokom omogočili obiskovanje pouka. Več kot devet milijonov prebivalcev je vključenih v program, ki poteka v sodelovanju s Svetovno banko in pri katerem družine prejemajo skromno denarno pomoč, ki jim omogoča osnovno preživetje.

Zelo dejavni so tudi pri oskrbi s pitno vodo — lani so jo s pomočjo darovalcev zagotovili petim milijonom prebivalcev, tako da so gradili omrežja ali obnavljali poškodovana, razseljenim pa so jo večinoma dostavljali.

Več kot polovica prebivalcev države namreč nima dostopa do čiste pitne vode, sanitarij in higienskih pripomočkov. 

Unicef med drugim zagotavlja finančne prispevke za zdravstvene delavce, vzdrževalce vodovodnega sistema in kanalizacije ter za 135.000 učiteljev. 

Lani so zagotavljali psihosocialno pomoč več kot 800.000 otrokom — travme, ki jih povzroča dolgoletna izpostavljenost nasilju, uničujejo čustveni razvoj otrok in jih zaznamuje za zmeraj. Na terenu sodelujejo s celo vrsto lokalnih partnerjev, da lahko pridejo do čim več prizadetih.

Trenutno potekajo akcije zbiranja sredstev – za nadaljevanje dela v Jemnu potrebuje Unicef letos 600 milijonov evrov.

Vir in več: Sobotna priloga Dela (Humanitarna kriza), 23. 3. 2019, str. 17