Občina Moravče ima v letu 2019 zagotovljenih v proračunu 31.480,00 EUR sredstev, namenjenih pokrivanju vseh stroškov, ki nastanejo z izdajo občinskega časopisa, to je od tiskanja in oblikovanja časopisa, poštnine, plačila honorarja uredniku in dopisnikom ter sejnin uredniškega odbora.

V Uradnem vestniku Občine Moravče, št. 8/18 (28. 6. 2018), je tudi objavljeno, da bo občina z izvajalci sklenila pogodbo za oblikovanje in tisk časopisa. Občina Moravče sofinancira delovanje in programe lokalne televizije ATV BABNIK & CO Radijska in televizijska dejavnost d.n.o., Pokopališka pot 8, Litija. Sredstva v višini 17.820,00 EUR so namenjena pokritju stroškov predvajanje rednih tedenskih informativnih oddaj z območja občine Moravče, snemanja in predvajanja sej občinskega sveta v celoti in izdelave in predvajanja prispevka v informativni oddaji Moravške novice, izdelave in predvajanja obvestil na video straneh ipd.

Fotografija je zgolj simbolična.

Uredništvo Osrednja Slovenija, uredništvo vašega portala na tem mestu zastavlja javno vprašanje dr. Milanu Balažicu, županu Občine Moravče, povezanim s snemanjem in predvajanjem sej občinskega sveta.

Zanima nas, koliko od dosedanjih štirih sej občinskega sveta je že bilo posnetih in predvajanih v vašem – sicer kratkem – mandatnem obdobju in koliko proračunskih sredstev ste že porabili v ta namen.