Javni razpis za najem športne dvorane

Občina Ig objavlja Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2018/2019, ki je objavljen tudi v občinskem glasilu Mostiščar.   
Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, podjetja s sedežem v občini Ig in zunaj nje vabi, naj svojo vlogo za najem Športne dvorane Ig v sezoni 2018/2019 posredujejo do 26. 6. 2018.

O. I.