Občina Vodice na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/2012 objavlja predlog načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.

Černobil, april 1986                                                                                                               Foto: Igor Kostin/Reuters

Ta organom, pristojnim za izdelavo občinskih in drugih načrtov zaščite in reševanja, nalaga zagotovitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri izdelavi in spreminjanju načrtov z javno predstavitvijo predlogov načrtov zaščite in reševanja.

Po 30 dnevni javni razgrnitvi med 20. 12. 2017 in 20. 1. 2018 bo načrt tudi javno predstavljen v dvorani Kulturnega doma Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Svoje pripombe in predloge lahko posredujete do zaključka javne razgrnitve na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice ali po elektronski pošti na naslov [email protected].
Datum in ura javne predstavitve bosta objavljeni na spletni strani http://www.vodice.si.

N. O.


Pod črto

Na območju 1000 km od Slovenije deluje 50 jedrskih elektrarn s 109 energetskimi reaktorji, od tega jih je 32 v 500-kilometrskem pasu.
Območju Ljubljanske regije so najbližje elektrarne na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in
Nemčiji (na Bavarskem), ki so od meje oddaljene do 300 km.