Janez Šušteršič je letos postal častni občan Občine Medvode

Janez Šušteršič je bil rojen 27. avgusta 1946 na Seničici 1, kjer na domačiji Pri Tometu živi celo svoje življenje in skupaj s svojo družino skrbi za družinsko kmetijo. Kot zanimivost naj navedeno tudi njegovo povezavo z zavetnikom občine Medvode: njegov stari oče Franc Ježek, oče njegove matere Marije Šušteršič, je bil nečak Jakoba Aljaža.
Njegova poklicna in življenjska pot je izjemno bogata, zato navajamo samo nekaj poudarkov: v najstniških letih je bil aktiven član telesnovzgojnega društva (TVD) Partizan Medvode, v sedemdesetih letih se je zaposlil na srednji šoli kot učitelj strokovnih predmetov.
Pri pedagoškem delu je uvajal in uporabljal videotehniko (kot pionir pred štiridesetimi leti). V osemdesetih letih je bil na Zavodu za šolstvo (ZZŠ) Slovenije v okviru oddelka za šolsko televizijo imenovan v komisijo za uvajanje videotehnologije v vzgojo in izobraževanje.
Konec osemdesetih in v začetku devetdesetih je aktivno sodeloval pri demokratizaciji Slovenije v osamosvojitvenih procesih in v vojni za Slovenijo. Bil je med najbolj zavzetimi posamezniki, ki so zagovarjali in utemeljevali ponovno ustanovitev občine Medvode.
Od leta 2000 je bil dva mandata izvoljen v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), kot predstavnik osrednje slovenske regije. V devetdesetih je bil izvoljen za člana upravnega odbora Kmetijske zadruge Medvode. Od leta 2004 dalje pa je bil štirikrat izvoljen za predsednika zadruge in predsednika upravnega odbora.

Je idejni vodja, eden od organizatorjev in mecen dveh tradicionalnih počastitev državnih praznikov: vsako leto 26. decembra dan samostojnosti in enotnosti na Svetem Jakobu in 24. junija dan državnosti na Bonovcu. Obeh prireditev se udeležujejo številni ugledni predstavniki javnega, kulturnega, cerkvenega in političnega življenja iz Slovenije, zamejstva in izseljenstva. Ti dogodki imajo velik odmev v slovenskem prostoru.

Tisto, kar je najpomembneje pa je to, da gre za prireditve, ki predstavljajo praznovanje državljanov in negovanje nacionalne zavesti.
Vsako leto se izkaže, da je ravno Janez Šušteršič tisti povezovalni element, ki poveže vse sodelujoče v skupino, ki pripravi prireditev, in je tudi tisti, ki prireditvi zagotovi potrebna sredstva za izvedbo. Gre za dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo, s katerim dokazuje tako svojo visoko državljansko zavest, kot tudi željo za ohranjanje pozitivnih vrednot slovenskega naroda.

O. M.

Uredništvo vašega portala mu hkrati s to objavo iskreno čestita. Vse dobro še naprej, gospod Janez Šušteršič!