Domžalski srednjevalovni radijski oddajnik z močjo 600 kW, ki je oddajal Prvi program Radia Slovenija na frekvenci 918 kHz, je bil v ponedeljek, 4. septembra 2017, ob 12. uri, dokončno izklopljen.

Kdaj ga bodo demontirali?

Napoved izklopa je bila predvidena že pred časom, sedaj pa se je to tudi realiziralo. Kaj bo sedaj s tem oddajnikom, še ni znano, je pa bilo že pred desetletjem kar nekaj govora o njegovi demontaži in odstranitvi tega, za Domžale tako značilnega visokega antenskega stolpa.

Signal iz domžalskega oddajnika po celi Evropi

Radijski valovi tega oddajnika, ki so prenašali prvi radijski program RTV Slovenija, so segali po celi Evropi, slišati ga je bilo moč do Makedonije na jugu ter do Švedske na severu in radius sprejema je bil res velik.

V vojni za Slovenijo ga je JLA z letalskim napadom uničila

Oddajnik je bil znan tudi v času slovenske osamosvojitvene vojne, ko ga je, da se informacija in resnica o vojaškem napadu Jugoslovanske ljudske armade (JLA) ne bi širila po Evropi in svetu, tedanja JLA 2. julija 1991 ob 11.35 napadla z letali in ga za nekaj časa onesposobila, ko je z dvema letaloma mig napadla domžalski oddajnik (podobno, kot so pred tem tudi tistega na Krvavcu).

Miga sta spustila ves svoj raketni arzenal na oddajni center in bližnjo okolico, slišati in občutiti je bilo strahotno pokanje in bobnenje, nekaj trenutkov zatem pa je vse potihnilo. Rakete so se zasajale v zemljo že več sto metrov pred oddajnikom. Prekinile so tudi daljnovod, ki teče ob oddajnem centru, padale so po oddajni stavbi in antenskem sistemu. Štirikrat so zadele tudi antenski stolp, ki pa je bil k sreči zadet na takih mestih, da ni padel.

Foto: Emil Gorjan

Škoda je bila velika, dva oddajnika in del antenskega sistema so bili povsem uničeni. Kljub nevarnosti novega napada so se tehniki zagnali v popravilo tega, kar je ostalo, in po 45 minutah so že spet začeli oddajati na srednjem valu 91,8 kHz z za silo zakrpanim rezervnim oddajnikom.

Po izklopu oddajnika bo sedaj radijski sprejem na drugih frekvencah

Poslušalci v Sloveniji, ki so z dokončnim izklopom tega radijskega oddajnika izgubili možnost sprejema prvega programa Ra Slo na srednjevalovnem (AM) področju, bodo le-tega lahko poiskali na FM področju preko najbližjega oddajnika na Krvavcu na FM frekvenci  91,8 MHz ali pa preko DAB oddajanja na frekvenci 215.072 MHz (oziroma bloku 10D).

Poslušalci iz tujine pa lahko program sprejemajo preko interneta na spletnem naslovu http://4d.rtvslo.si/zivo/ra1 ali pa preko satelita, kjer je sprejem možen širom Evrope, v Severni Afriki in na bližnjem Vzhodu. Za sprejem preko satelita sta potrebna parabolična antena in satelitski sprejemnik.

Srednjevalovnih radijskih oddajnikov je v Sloveniji le še peščica

V Sloveniji se je število srednjevalovnih radijskih oddajnikov zmanjšalo, aktivnih je le še nekaj (spodaj).

S. J.