Spodbujanje lokalne samooskrbe je v današnjem času bistvenega pomena. Občina Ivančna Gorica vse od vzpostavitve tržnice v Ivančni Gorici (leta 2011) spodbuja občanke in občane k nakupu doma pridelane hrane. 

Poleg spodbujanja uživanja domačih živil, pa si je Občina Ivančna Gorica že dalj časa prizadevala pridobiti stalni tržni prostor ob vstopu v občinsko središče v Ivančni Gorici. Zdajšnji prostor tržnice ob kulturnem domu v Ivančni Gorici zaradi prihajajoče gradnje Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica tega več ne bo dopuščal.

V ta namen je občina v letu 2021 izvedla vabljen natečaj za vzpostavitev stalne tržnice v samem občinskem središču Ivančne Gorice. Lokacijo tržnice je bila izbrana oziroma določena v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center (Uradni list RS, št. 7/13, 81/16 in 25/17) na območju parkirnega prostora pri banki NLB in trgovini TUŠ. Na omenjenem območju se poleg tržnice, na levi strani ohranja pas z vodnjakom, na desni strani (pri banki) pa bo na novo urejenih do 10 parkirnih mest. Osrednji del bo namenjen ureditvi tlakovanja in postavitvi tržnice.

Tržni prostor se bo razprostiral na 250 kvadratnih metrih in bo vseboval pokriti prostor s fiksno postavitvijo stojnih mest za prodajo izdelkov, servisnim objektom z notranjimi prostori (shramba stojnic, hladilnikov, …), prostorom za avtomate in sanitarijami. Objekt tržnice bo ob večjih sejemskih dogajanjih imel možnost dodatnega pokritega tržnega prostora s premično streho.

Z novo tržnico bo pridobljen nov prostor za druženje, ravno tako za izvedbo tematskih dni oziroma drugih vrst prireditev v centru kraja. Dodatna parkirna mesta se bodo zagotovila z ureditvijo peščenega parkirišča na območju med trgovino TUŠ, stanovanjskimi bloki in pošto.

Začetek gradnje nove sodobne tržnice je predvidena v sredini letošnjega leta in dokončanje do konca leta 2023.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Ivančna Gorica, zanjo Gašper Stopar