Več je možnosti za glasovanje na volitvah poslank in poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 3. junija 2018 in nanje vas želimo v uredništvu vašega portala spomniti  z naslednjo informacijo.

1. Na volilno nedeljo, 3. junija 2018, bodo volišča odprta od 7. do 19. ure.

Največ volivk in volivcev se udeleži volitev na volilni dan. Ta dan bo v Sloveniji odprtih preko 3400 volišč, v vsakem volilnem okraju bo vsaj eno izmed njih invalidom prijazno. Naslove teh volišč in navodila, kako se prijaviti za tako glasovanje, najdete v posebni volilni brošuri, ki jo boste s strani Državne volilne komisije prejeli na dom.

2. Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih na sedežih okrajnih volilnih komisij (na sedežu upravne enote, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče) od torka, 29. maja do vključno četrtka 31. maja 2018, med 7. in 19. uro. S seboj je potrebno imeti osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo okrajne volilne komisije o volitvah.

3. Glasovanje po pošti iz Slovenije za starejše državljanke in državljane, bolnišnicah, zdraviliščih, zaporih, ali priporih je potrebno sporočiti do srede, 23. maja 2018. Volivci, ki so v domovih za starejše občane, pa nimajo stalnega prebivališča v domu, ki se bodo nahajali na zdravljenju v bolnišnici, zdravilišču oziroma, ki bi bili v zaporu oziroma priporu, lahko zahtevajo glasovanje po pošti.

Volilno gradivo volivec pošlje nazaj okrajni volilni komisiji (njen naslov dobi izpisan na ovojnici v gradivu), pri čemer pa ga mora oddati na pošto najpozneje do petka, 1. junija 2018.

4. Glasovanje na domu za volivke in volivce, ki se zaradi bolezni ali obnemoglosti ne morejo udeležiti glasovanja na volišču. Prijavo za glasovanje na domu je potrebno oddati do vključno srede, 30. maja 2018, na sedež okrajne volilne komisije (lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti, kontaktne podatke najdete na spletni strani DVK.

5. Glasovanje po posebnih voliščih (OMNIA)V primeru odsotnosti v kraju stalnega prebivališča na dan glasovanja, lahko dne 3. junija 2018 glasujete na posebnem volišču v kraju, kjer se boste takrat nahajali in ga je okrajna volilna komisija določila za posebno volišče OMNIA. Prijavo za glasovanje je potrebno oddati do vključno srede, 30. maja 2018 na sedež okrajne volilne komisije (lahko tudi po telefonu ali elektronski pošti, kontaktne podatke najdete na spletni strani http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obvestila-volivcev-dz-2018.

Potem se v nedeljo, 3. junija 2018, med 7. in 19. uro, zglasite na posebnem volišču v kraju, ki ste ga izbrali.

Vsakomur je dana možnost glasovanja. Pomembno je, da se letošnjih volitev poslank in poslancev v Državni zbor RS, udeležimo v čim večjem številu.

Saj veste, kaj pravijo: slabo vlado izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo.

Vaš glas odloča!

D. S.