“Imam občutek, da za mnoge skupine ljudi v naši družbi skrbimo veliko bolje kot za invalide”

Strasbourg, 18. december 2019 (SDS/ELS) – Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljali o strategiji o invalidnosti po letu 2020.

V razpravi je nastopila tudi Romana Tomc. Evropska komisija ocenjuje, da v Evropski uniji živi preko 100 milijonov ljudi s kakšno od oblik invalidnosti in da bo v prihodnjih letih to število še naraščalo.

“Zaskrbljena sem zaradi mnogih invalidov, čigar glasove zastopam v Evropskem parlamentu. Trenutno poteka ocena strategije 2010 – 2020, ki se izteka, zato že zamujamo z ukrepi. Imam občutek, da za mnoge skupine ljudi v naši družbi skrbimo veliko bolje kot za invalide,” je povedala Romana Tomc. 

Opozorila je tudi na problematiko dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, kar močno vpliva na kakovost življenja invalidov. “Invalidi so pogosto socialno izključeni in ogroženi zaradi revščine. Ne trpijo samo oni, ampak tudi njihove družine. V Evropi najdemo denar za vse mogoče projekte in nobenega razloga ni, da ga ne bi našli tudi za invalide. Še bolj kot to pa je pomembno, da invalide sprejmemo kot enakopravne člane družbe,” je v svojem govoru opozorila poslanka.

Ko bomo enkrat imeli novo strategijo, bo poleg njenih ukrepov nujno spremljati tudi njeno učinkovitost. Komisarki za enakopravnost je Romana Tomc povedala, da mora biti strategija na ravni EU ambiciozna, saj bo le tako zgled posameznim državam.