Igor Muževič versus ZZZS: “Povzročili ste nepopravljivo škodo družinski medicini in vsem bolnikom v Sloveniji”

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je z analizo, ki naj bi bila podlaga za uvedbo novega obračunskega modela v osnovnem zdravstvu, načrtno zavajal tako javnost kot ministrstvo za zdravje glede resničnih obremenitev zdravnikov družinske medicine; zaradi takšnega ravnanja in nastalih posledic, ki jih je zakrivila napačna metodologija, bi zavod moral prevzeti odgovornost, je v današnjem javnem odzivu zapisal mag. Igor Muževič, predsednik sindikata zdravnikov družinske medicine Praktik.um.

»Na ta način ste povzročili nepopravljivo škodo družinski medicini in vsem bolnikom v Sloveniji, saj ste omajali zaupanje bolnikov v njihove izbrane zdravnike ter skupaj z drugimi vašimi ukrepi pripomogli k temu, da v Sloveniji še dolgo ne bomo imeli zadostnega števila zdravnikov družinske medicine,« je Igor Muževič v imenu sindikata Praktik.um neposreden v javnih očitkih plačniku zdravstvenih storitev, zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki mu pripisuje krivdo za nastanek aktualnih razmer in razmerij v osnovnem zdravstvu.

Foto: Pop TV

In zakaj javna zahteva po ugotavljanju odgovornosti posameznikov na ZZZS? Zato, ker poslabšanje zaupanja med bolniki in zdravniki skupaj s premajhnim številom zdravnikov družinske medicine dokazano vpliva na večjo umrljivost bolnikov in na povečanje celotnih stroškov zdravljenja, poudarja Muževič.

Dopisu, naslovljenem na vodstvo ZZZS, na resornega ministra Aleša Šabedra, predsednico zdravniške zbornice dr. Zdenko Čebašek – Travnik in na sindikat (zobo)zdravnikov Fides, Igor Muževič dodaja analitični razrez izračunov ZZZS, ki jih ovrednoti kot dokazljivo uporabo napačne tehnologije.

»Na to smo vas že večkrat opozorili, vendar se na opozorila niste odzvali, ampak ste jih namerno ignorirali, svoje izračune pa propagirali kot kakovostno osnovo za spremembo obračunskega modela v družinski medicini,« Muževič očita ZZZS-ju.

Potem pa še dodaja, da so zavodovi podatki vse prej kot kakovostni, saj da so na zavodu pri analitičnem pregledu vseh kratkih, kontrolnih in prvih pregledov bolnikov pri vseh zdravnikih družinske medicine v lanskem letu in posledičnem ugotavljanju obremenjenosti izpustili kopico ključnih podatkov.

Dopisu, naslovljenem na vodstvo ZZZS, na resornega ministra Aleša Šabedra, predsednico zdravniške zbornice dr. Zdenko Čebašek – Travnik in na sindikat (zobo)zdravnikov Fides, Igor Muževič dodaja analitični razrez izračunov ZZZS, ki jih ovrednoti kot dokazljivo uporabo napačne tehnologije. 

In kaj konkretno to pomeni?

Če naj bi pri nas uvedli obračunski model na podlagi analize ZZZS, bi to pomenilo, da bi istočasno družinskim zdravnikom morali prepovedati:

  • bolniško odsotnost in izobraževanje;
  • hišne obiske, priprave na operacijo, telefonske pogovore z bolniki in svojci, izdelavo mnenj za invalidsko komisijo;
  • opravljanje urgentne službe med redno ambulanto;
  • komunikacijo z diplomirano medicinsko sestro iz referenčne ambulante;
  • obravnavo bolnikov brez urejenega zdravstvenega zavarovanja;
  • preventivne preglede v ambulantah, ki nimajo statusa referenčne ambulante;
  • analizo opravljenih preiskav pri bolnikih.

Muževič pojasnjuje: »Po analizi ZZZS namreč našteto delo in odsotnosti ne obstajajo oziroma jih ZZZS ne upošteva kot obstoječo entiteto. Seveda pa je vsakemu opravilno sposobnemu posamezniku jasno, da te storitve zahtevajo čas.«

Vendar zavod v analizi ni upošteval niti bolniških odsotnosti, odsotnosti zaradi izobraževanja ali zaradi obveznega počitka po dežurstvu, zato je bilo v analizo v povprečju vključenih 25 delovnih dni več od v resnici opravljenih. Samo s to preprosto metodološko napako je ZZZS za 15 odstotkov zgrešil obremenitve zdravnikov, ugotavlja Muževič.

Poleg tega v analizo niso vključeni ne obsežni pregledi pred operacijami ne obiski na domu. Tudi to, da mora približno polovica zdravnikov družinske medicine od 20 do 40 odstotkov ordinacijskega časa vzporedno opravljati še nujno medicinsko pomoč, ni evidentirano.

»Pozabljen« je ostal podatek, da zdravniki družinske medicine samo za analizo preiskav (njihovo število se je v zadnjih 15 letih potrojilo) porabijo od 90 do 120 minut

Zato po Muževičevi oceni »analiza ZZZS, organizacije, ki jo financiramo vsi davkoplačevalci, onkraj kakršnegakoli dvoma predstavlja zgolj količino enega deleža opravljenih storitev v prisilnih delovnih razmerah, nevarnih tako za paciente kot za zdravnike.«

Avtorica članka: Diana Zajec

Vir: https://www.zdravstveniportal.si/