V trgovski center smejo vstopati samo zdrave osebe, brez znakov okužbe dihal (nahod, kašljanje,
povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah …).

Stranke naj si obvezno razkužijo roke ob vstopu v trgovski center in večkrat med zadrževanjem v stavbi (npr. nakupovanje v različnih trgovinah, uporaba tekočih stopnic,
dvigal…)

Priporočamo brezstični način plačevanja oz. nakup preko spleta. Če obstaja možnost, naj stranke namesto dvigal uporabljajo stopnice. Če je uporaba dvigal nujna, naj stranke smiselno upoštevajo navodila za uporabo dvigal (Uporaba dvigal in stopnišč za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2: https://www.nijz.si/sl/uporaba-dvigal-in-stopnisc-v-casu-epidemije-koronavirusa-sarscov-2).

Starejši in bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi z večjim tveganjem za težji potek bolezni naj še posebej upoštevajo preventivne ukrepe in se dodatno zaščitijo. Zato naj te osebe razmislijo o nujnosti obiska trgovskega centra.

Vir: NIJZ