V občini Grosuplje spodbujajo uporabo okolju prijaznega javnega potniškega prometa in se trudijo, da bi bila uporaba potnikom kar čim bolj prijazna. S pogostostjo avtobusov in vlakov, z dostopnostjo le teh. Ob glavni avtobusni in železniški postaji v Grosupljem je zgrajena tudi nova parkirna hiša po sistemu parkiraj in se pelji.

Posebno pozornost pa namenjajo tudi starejšim. Zadnjo večjo novost tako predstavlja Grosupeljski Zapeljivec, ki je septembra 2022 pričel z izvajanjem brezplačnih voženj po Grosupljem. S storitvijo so želeli predvsem starejšim in drugim ranljivejšim skupinam prebivalcev v naselju Grosuplje omogočiti večjo mobilnost, večjo samostojnost. Ti se tako lahko danes brezplačno zapeljejo do trgovine, morda do tržnice, knjižnice, kar pa je posebej pomembno, tudi do zdravstvenega doma. Storitev je bila med uporabniki zelo dobro sprejeta, s februarjem 2023 so tako na njihovo pobudo prvotnim 18 postajališčem po Grosupljem dodali še 3 nove.

S 1. marcem 2023 pa so v želji, da olajšamo bivanje v občini, starejšim in ranljivejšim skupinam iz območja celotne občine, torej tudi iz okoliških krajev, pričeli tudi z uvedbo brezplačnih prevozov za starejše občanke in občane do zdravstvenega doma in druge nujne prevoze. Grosupeljskemu Zapeljivcu se je z novo storitvijo pridružil Grosupeljčan. Prevozi bodo na voljo tudi mamicam z mlajšimi otroki do zdravstvenega doma.

»Danes smo lahko kar malo vzneseni, saj se za občino Grosuplje začenja še en zelo dober projekt, ki bo prinesel veliko dobrega predvsem ranljivim skupinam naših prebivalcev, našim starejšim. Vsem tistim, ki so gibalno ovirani, ki jim je tako ali drugače onemogočeno, da bi prišli do zdravnika, do nujnega prevoza,« je na otvoritvenem dogodku dejal župan dr. Peter Verlič.

Povedal je, da se je Zapeljivec, ki so ga vpeljali septembra lani in vozi po mestu Grosuplje, lepo prijel. »V februarju smo napravili rekord, 1357 prevozov smo imeli.« Ob tem je dodal: »Grosupeljčan pa pozna vsak kotiček naše občine in bo od doma pa do zdravnika in nazaj lahko zapeljal vse naše občanke in občane, ki bodo ta prevoz potrebovali.«

»Vesela sem in pozdravljam, da lahko uvajamo nov primer dobre prakse v slovenskem prostoru,« pa je ob tej novi pridobitvi dejala direktorica občinske uprave Zdenka Grozde. »Upam, da ga bodo posnemale tudi druge občine

Tudi ona je izpostavila, da je Grosupeljčan namenjen predvsem nujnim vožnjam, v prvi vrsti starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti prevoza. »Deloval bo vsak delovnik, od 7. do 17. ure. Zaželeno je, da uporabniki za storitev pokličejo dan prej, je pa telefon na voljo 24/7. Pridni fantje v prometnem centru LPP-ja sprejemajo klice ves čas,« je še dejala.

Župan dr. Peter Verlič in direktorica Zdenka Grozde sta nato ključe avtomobilov slavnostno izročila voznikoma, Grosupeljčana pa je že čakala prva vožnja.

Občanka Marija Vovk iz Spodnje Slivnice je potrebovala prevoz do zdravstvenega doma. Vidno zadovoljna po opravljeni storitvi je delila tudi svojo uporabniško izkušnjo. »Za nas starejše je to res velika pridobitev. Občina napreduje in nas razvaja,« je dejala.

Pohvale ob novi pridobitvi je izrekla tudi direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje Štefka Zaviršek. »V prvi vrsti bo storitev dobrodošla za paciente, starejše iz oddaljenih krajev, ki nimajo možnosti, da bi se do zdravstvenega doma pripeljali z Zapeljivcem. Dobro pa bo tudi za nas, saj je bila velikokrat težava, ker so se morali starejši na preglede naročati v poznih popoldanskih urah, saj drugače niso imeli prevoza. Sedaj pa bo možno, da se bodo na pregled lahko naročili takrat, ko bo imel zdravnik prosto uro,« je povedala.

Grosupeljčan bo s svojo storitvijo na voljo med tednom, od ponedeljka do petka, med 7. in 17. uro, pri čemer se je potrebno za prevoz naročiti najmanj dan prej. Naročanje bo potekalo 24/7, na telefonskih številkah 01 5822 555 in 051 449 992.

Storitev se bo izvajala z električnim vozilom v lasti občine in bo potekala v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP). Vsem starejšim občankam in občanom tako želijo omogočiti brezskrbno starost, prijaznejše življenje tudi vsem drugim ranljivejšim skupinam.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje, zanjo Jana Roštan