Uredništvo Osrednja Slovenija

[email protected]                             Številka: 0320-188/2018

V Domžalah, 9. julij 2018

Zadeva: Gradnja stanovanjskih dvojčkov v Depali vasi

Pozdravljeni,

v nadaljevanju vam pošiljamo odgovor na vprašanje občana, ki je želel ostati anonimen in je podal nekaj opazk o gradnji stanovanjskih dvojčkov v Depali vasi, uredništvo pa pričakuje odgovor župana na omenjeno temo.

»Vsak delovni dan se vozim z vlakom iz smeri Domžale proti Ljubljani. Malo pred železniškem postajališčem Depala vas pa že dlje časa opažam, da se gradi “dvojček”. Zanima me, kdo iz občine Domžale je omogočil gradnjo direktno zraven proge. Parcela je tako majhna, da, po mojem mnenju, gradnja ne bi smela biti odobrena. Absurdno je tudi to, da gradijo blok direktno na začetku Depale vasi. Kot druga kislica bi omenil to, da me je zmotil oglas, na katerem se železniške proge sploh ne vidi na sliki! V javnih objavah bi rad ostal anonimen! Link do oglasa: https://www.nepremicnine.net/oglasi-prodaja/depala-vas-hisa_6194641/ 

Naslov pisca hranimo v uredništvu. V uredništvu pričakujemo seveda odgovor župana občine Domžale.«

Gradnja stanovanjskih dvojčkov v Depali vasi je skladna z veljavnimi prostorskimi akti Občine Domžale, sprejetimi na Občinskem svetu Občine Domžale.

Predpisi Občine Domžale ne določajo odmika od železniške proge, temveč zgolj obveznost pridobitve soglasja upravljavca proge za gradnje znotraj 100 metrskega varovalnega pasu. Izpolnjevanje prostorskih pogojev v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, preverja Upravna enota Domžale, ki je tudi izdajatelj gradbenega dovoljenja.

Prijeten pozdrav,

ŽUPAN
Toni Dragar, l.r.

Poslano:

–     naslovniku po elektronski pošti – [email protected]

20180709_Gradnja stanovanjskih dvojčkov v Depali vasi