Le streljaj od občinskega središča v Lukovici je Gradiško jezero, ki se imenuje po bližnji vasi Gradišče. To je umetno zajezeno jezero, ki so ga zgradili kot mokri zadrževalnik na potoku Drtijščica, in varuje avtocesto Ljubljana–Maribor pred hudournimi vodami.

Okoli jezera je speljana urejena makadamska pot, ki je dolga 4200 m. Ta je sicer v prometnem smislu namenjena le za dovoz lastnikom okoliških gozdov. Promet z motornimi vozili je za ostale udeležence prepovedan in zaprt z zapornicami. Tako je cesta idealno sprehajališče. Ob jezeru se vije tudi del Rokovnjaške poti, ki poteka čez vrhove okoliških hribov in je v celoti dolga 60 km.

Jezero z jugovzhodne smeri.

Dostop do jezera je mogoč iz smeri Lukovice ali iz Moravč, sicer pa Gradiško jezero spada v obe občini. Poleg sprehajalcev lahko na svoj račun pridejo tudi ribiči. Na jugozahodnem koncu jezera je drstišče rib. Njegove vodne površine so si že prisvojili tudi labodi in race. Biotska raznovrstnost območja in oddaljenost od urbanih središč dajejo možnost kakovostne izrabe prostega časa z rekreativnimi in športnimi dejavnostmi v naravnem okolju, ki se lahko dopolnjujejo z ostalo turistično ponudbo širše okolice.

Še vedno hvaležen nekdanjemu županu Mateju Kotniku za izjemen posluh za fotografiranje občine iz zraka. Nastala je tudi zelo lepa knjiga Občina Lukovica – kot jo vidijo ptice.

Poleg krožne ceste je v okolici jezera še nekaj položnih poti in točk, vrednih ogleda. Posebno zanimiva je vas Gradišče z markantno poznogotsko cerkvijo sv. Marjete iz 16. stoletja z ločenim zvonikom. V cerkvi so pred leti odkrili poznogotske freske na severni steni, ki so zelo lepo in zanimivo umetniško delo. Zagotovo bodo freske še predmet strokovnih raziskav in proučevanja, tako da lahko pričakujemo prav zanimive ugotovitve. Cerkev je kulturni spomenik državnega pomena.

Pod cerkvijo je vas Gradišče.

Na vrhu hriba severozahodno od cerkve sv. Marjete so našli dokaze, da je na tem mestu stalo prazgodovinsko gradišče, po katerem je kraj, ki se razprostira pod cerkvijo, dobil svoje ime. Arheologi so pri raziskavah terena izkopali predmete halštatske in latenske dobe ter rimskega obdobja. Jugovzhodno od jezera so ostanki ruševin gradu Rožek.

Obstajata dve legendi, ki pripovedujeta, da je na tem območju pod današnjim naseljem Gradišče nekoč že bilo jezero. Obe legendi omenjata gradiški grad in grad Rožek. Prva pravi, da je v jezeru živel zmaj. Žrtvovati bi mu morali graščakovo hčer, vendar je zmaja prej ubil neki berač, ki je bil za to bogato nagrajen. Druga legenda pa pravi, da sta se graščaka po jezeru vozila drug k drugemu na obiske in skupaj lovila ribe. Pozneje so morali tlačani na zahtevo graščaka z gradu Rožek prekopati jez pri Kurniku proti Trnjavi. Voda je odtekla v Radomljo, na kraju, kjer je bilo prej jezero, pa so nastali pašniki.

Cerkev sv. Marjete z ločenim zvonikom.

Naselje Gradišče pri Lukovici je postavljeno na pomolu južno od Gradiškega griča (488 m) med rekama Drtijščico na vzhodu in Radomljo na severu. V Gradišču pri Lukovici že skoraj tri desetletja deluje domače turistično društvo. S številnimi dogodki in srečanji, ki jih organizirajo, so bistveno pripomogli k temu, da je njihova vas postala bolj prepoznavna v širši okolici. TD Gradišče vsako leto organizira že tradicionalni Tek okoli jezera, ne dolgo tega pa so pripravili še kresno noč na jezeru in pohodno akcijo 24 ur hoje okoli Gradiškega jezera. Udeležujejo se tudi srečanj Gradišč v Sloveniji, saj je krajev s tem imenom približno deset.

Avtor teksta in fotografij: Primož Hieng