Gospod župan Tone Dragar, kdaj boste dokončno že zgradili (za uporabo) vsem prizadetim občanom most čez Mlinščico?

Kdor čaka, nekega dne seveda (morda) tudi dočaka!

                            “Narod naš dokaze hrani”
Občina Domžale gradi nov most ali bolje rečeno, dobrih pet (5) metrov dolg mostiček v Podrečju, preko vodotoka Mlinščica, kjer skoraj ni prometa. Naj spomnimo, Mlinščica je reguliran vodotok, v katerem se ne spreminja količina pretečene vode.

Vir: Domžalske novice

Gradbena, oziroma pripravljalna dela so se pričela daljnega 25. oktobra 2017 z “ustvarjanjem“ gradbišča. Od začetka gradnje se večino dni na gradbišču dela bolj malo, če pa že, premaknejo samo gradbene stroje. Kot nam poročajo občani, je v zadnjih letih podobno “zamrznjena“ slika na vseh gradbiščih po Domžalah, ki pa jih ni prav veliko.

Vodotok širine dva (2) m lahko brez večjega napora preskočite. Toliko za občutek, h kakšnemu gradbenemu projektu bomo davkoplačevalci prispevali 210.000 EUR. V prejšnjem stoletju bi tak gradbeni dosežek realizirali v štirinajstih dneh za manj kot 20.000 EUR. Zagotovo!

Na Občini Domžale imajo na Oddelku za investicije (mimogrede, investicij praktično ni) kar šest zaposlenih oseb. Se moramo njim zahvaliti za vse te “bogate“ oz. potratne projekte?

Ta “delavec” na prometnem znaku se tam sklanja že od … Datum, prosim.  Gospod župan zagotovo ve pravi odgovor, kajne?

In na letošnjo cvetno nedeljo ni bilo nikjer nobenega prometnega znaka, da je prehod čez Mlinščico zaprt skoraj za ves promet …

Domžalske novice pa še napišejo … Citiramo “dobesedno” :

Naj vas spomnimo na lansko popravilo mostu Repovž, ko so visoko ceno opravičili z izgubo načrtov, ki jih je bilo potrebno narediti na novo, čeprav kopije hrani Državni arhiv in vgradnjo specialnih materialov.

Za dela skozi celo poletje in kolone na drugem mostu je bila kriva visoka vročina. V takih primerih je praksa gradbincev, da postavijo šotor in zaključijo dela v razumnem času in dosti ceneje.

V zasebnem sektorju je kriterij ekonomske upravičenosti projekta predvsem cena oz. razpoložljiva sredstva. V tem primeru, ko je denarja na razpolago, kolikor hočete,  o upravičenosti gradenj odloča en sam človek (Kdo že?), pa se upravičeno sprašujemo o kvalifikacijah odločevalca.

Javna skrivnost je, da je v proračunu Občine Domžale ogromno denarja in ne vedo, kako ga porabiti. Žal bo tudi letos namenjen samo za manjša infrastrukturna popravila.

Videti pa je tako, kot bi nekdo gradil mostove iz občinskega proračuna do svojega žepa.

B. O.

Vaš portal še enkrat javno sprašuje domžalskega župana Toneta Dragarja: Kdaj bo most čez Mlinščico dokončno zgrajen in ali vse navedeno v tem prispevku drži ali ne drži?