Pred kratkim je uredništvo portala Leonu Merjascu, občinskemu svetniku Občine Medvode prosilo za izjavo glede problematike v njihovi občini. Zastavilo mu je dve vprašanji: Katera problematika v vaši občini  je tista, ki bi jo bilo treba na posebej predstaviti ali izpostaviti? Kaj je dobro in kaj je manj dobro v vaši občini?

Občinski svetnik na je na obe vprašanji  odgovoril z naslednjimi mislimi:

“Največja problematika v naši občini je pomanjkanje finančnih sredstev s strani države – glavarine. Ta problematika zadeva vse občine, vendar smo se v sedanji sestavi Občinskega sveta občine Medvode in župana dogovorili, da se občina Medvode ne bo zadolževala za nenujne investicije in da je potrebno stare »grehe« odpraviti. S tem mislim predvsem projekt “Gorki” . Gre namreč za projekt komunalne ureditve, v katerem naj bi sodelovale občine Kranj, Šenčur in Medvode. Projekt je bil zasnovan v prejšnjih sestavah občinskega sveta pod vodstvom bivšega  župana, žal pa se je  občinska uprava v prejšnjem mandatu odločila za odstop od tega projekta, posledično pa sta občini partnerici  občino Medvode tožili za odškodnino. Ta problem smo sedaj tudi uredili, in sicer smo občinski svetniki dali soglasje, da se je sedanji  župan Nejc Smole v imenu občine Medvode s partnericama skušal pogoditi v okviru mediacije.

Do izboljšanja financiranja občin ne bo prišlo

V zvezi z glavarino velja sicer poudariti, da  se bo slednja v naslednjem letu povečala, vendar pa se je treba zavedati, da do  izboljšanja financiranja občine ne bo prišlo zlasti zaradi ZUJF-a, ki predvideva sprostitev plač zaposlenih v javni upravi – na primer v vrtcih.  Še več, občina bo morala  zagotoviti še dodatna sredstva iz občinskega proračuna za uskladitev plač zaposlenih v vrtcih v občini Medvode. S tem bo ostalo še manj financ za financiranje projektov, ki so nujno potrebni za naš kraj. Naj spomnim, da je pred nami tudi začetek izgradnje kanalizacije (kohezije), ki bo nedvomno zahteval še bolj preudarno ravnanje s finančnimi sredstvi.

Brez koalicije in brez opozicije

S sedanjo sestavo občinskega sveta in z novim županom je v občini Medvode zapihal nov veter.

Delujemo od projekta do projekta, brez koalicije in opozicije, vse z namenom, da se bo  naš kraj začel ponovno razvijati v pravi smeri – predvsem v dobro naših občanov. Večina vseh nas se zaveda zatečenih težav, zato jih postopno odpravljamo z danimi finančnimi možnostmi in prioritetami.

Ni posluha za podelitev koncesij!

Težave pa ostajajo v našem zdravstvu, namreč za naš  Zdravstveni dom Medvode se še kar ne sprejme odločitev za podelitev koncesij, še več, sploh ni zanje nobenega posluha .

Menim, da bi s podelitvijo koncesij občani pridobili učinkovitejšo oskrbo naših bolnih občanov.”

Spoštovani g. Leon Merjasec, hvala za vaše tehtne odgovore oz. misli.

Za objavo pripravil
Bogdan Osolin