S spoštovane volivke in volivci, pred lokalnimi volitvami smo vam obljubljali znižanje cene komunalnih storitev.
Zbirali smo podpise in v dobri veri dajali obljube, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo cene znižali. Verjetno se sprašujete, kaj sedaj? Ali je bilo vredno dati vaš podpis? Seveda, da je bilo. No, mnenja so različna.

Ko slišim mnenje volivca, ki pravi, da bi nas bilo treba postrelit, ker smo glasovali za dvig cen na aprilski seji, se zgrozim.

Res je, glasovali smo za dvig stroška odvoza smeti (za manj kot 1 EUR). Res je nismo se vzdržali. Zakaj?!? Hja zato, ker bi drugače v Ljubljani, kjer odločajo o prevzemu naših smeti ZAUSTAVILI njihov prevzem.
In kaj bi potem s smetmi. OSTALE BI V DOMŽALAH!!! Tako kot se je to zgodilo v zasavkih občinah. Zato smo uporabili GLAS RAZUMA IN NE POLITIČNO OPORTUNOST, zato smo glasovali za odvoz smeti.

DEJSTVO je, da je bilo o dvigu cen ŽE ODLOČENO V LJUBLJANI (ker so oni lastniki prevzemnice smeti). Imeli smo na izbiro samo: ali smeti ostanejo v Domžalah (na naših dvoriščih) ali pa se odpeljejo v Ljubljano.

Zato je nehigienično, da domžalski svetniki odločajo o nečem, o čemer dejansko ne odločajo. Ker pa mislimo resno z znižanjem cen (in ne samo predvolilno »nabijamo«) smo na aprilski seji dali pobudo, da se ustanovi delovna skupina, ki bo pregledala cene komunalnih storitev. S 30. 4. 2019 je bila taka skupina formalno oblikovana. Njena bistvena naloga je ugotovitev upravičenosti cene na vaši položnici. Torej, delov cene, na katere lahko kot svetniki vplivamo in ne tako, kot je bilo na aprilski seji.

Opravili bomo temeljito analizo cene. Pregledali bomo amortizacijsko stopnjo omrežnine in predlagali njeno znižanje ter naredili podrobno analizo cene na katere lahko vplivamo.

Na navedeni način bomo ugotovili resnične stroške, jih primerjali s sosednjimi občinami, znižali stopnjo amortizacije za cca 30 % in cene znižali za cca 50 EUR na letnem nivoju.
Tomaž Deželak, novi podžupan občine Domžale