Geodetske meritve za obvoznico Moravče

Po naročilu Občine Moravče podjetje AS GEO PLAN, d.o.o. izvaja meritve za potrebe izdelave geodetskega načrta, posledično projektiranje in graditve javne infrastrukture, in sicer predvidene t.i. »Obvoznice Moravče« skupaj z vplivnim območjem, ki obsega še vsaj 25 – metrski pas.
Dela bodo predvidoma potekala do 10. 2. 2018.
Občina Moravče prosi za razumevanje.

B. B.