Gasilci zamrznili pogodbo o opravljanju Javne gasilske službe

PGD Litija obvešča, da z dnem 12. 9. 2019 zamrzne pogodbo o opravljanju Javne gasilske službe.

Obveščamo predvsem na NEIZVAJANJE naslednjih nalog opredeljenih v pogodbi:
– gašenje in reševanje v primeru požarov;
– reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč;
– izvajanju prevozov pitne vode.

Vzrok so neporavnane finančne obveznosti s strani Občine Litija in neaktivno reševanje problematike delovanja gasilske enote Litija.

Predstavitev problemov in pojasnila o zamrznitvi pogodbe bodo predstavljena na tiskovni konferenci dne 11.9.2019 ob 11. uri v prostorih PGD Litija!

Upamo, da se v dobro Litijank in Litijanov situacija čimprej ugodno reši.

Vir: FB