Flancati Foto: Primož Hieng
Poleg krofov so flancati v teh dneh še ena priljubljena pustna dobrota. V Smledniku, ki je naselje v občini Medvode, imajo tudi radi flancate, ki jih radi postrežejo ob Flancanju, zanimivi prireditvi, ki jo sicer pripravljajo vsako leto maja.

Smlednik se nahaja ob regionalni cesti Škofja Loka–Kamnik, v bližini Zbiljskega jezera. V vasi stoji cerkev sv. Urha, znana pa je tudi kalvarija, ki je ob vznožju Starega gradu. Kalvarija s štirinajstimi baročno rokokojskimi kapelicami križevega pota in tremi križi na vrhu je svojevrstna arhitekturna posebnost. Nad Smlednikom so od daleč vidne razvaline Starega gradu.

Župnijska cerkev sv. Urha v Smledniku Foto: Primož Hieng

Ob cerkvi sv. Urha, župnišču in kulturnem domu z veliko fresko smledniške ženske in moške noše so uredili trg sv. Urha, ob njem pa je izredno lep in kar malce nenavaden vrt. »Na trgu vsako drugo soboto v maju poteka prireditev Flancanje,« so zapisali člani študijskega krožka Spoznajmo dediščino Smlednika.

»Glavni namen prireditve je ohranjanje in raziskovanje kulturne dediščine domačega kraja. Ob izmenjavi doma pridelanih sadik se družimo in pogovarjamo. Gospodinje pripravijo domače dobrote, med katerimi najbolj slovijo flancati, kot se za Flancanje tudi spodobi.«

Sv. Urh v vaški kapelici Foto: Primož Hieng

Člani omenjenega krožka so ugotovili, da je prireditev navdihnilo odkritje stare fotografije vaških flančnikov – gredic, ki so se jih spominjali le najstarejši prebivalci Smlednika. Ta drobna, a za skupnost zelo pomenljiva zgodba, je skupaj s fotografijo ovekovečena na informativni tabli, ki stoji na trgu sv. Urha: »Še v obdobju med obema svetovnima vojnama so bile ob Savi, v bregu pod Smlednikom, gredice, ki so jih imenovali »flančniki«.

Na teh gredicah so zaradi sončne lege in bližine vode za zalivanje domačini gojili zgodnje sadike domače zelenjave.

Fresko je ustvarila Maša Bersan Mašuk. Foto: Primož Hieng

Flance so si po potrebi izmenjavali, prostor flančnikov pa je bil verjetno nadvse plodno mesto tudi za ustno izmenjavo različnih informacij. Čeprav je flančnike že več kot pred petdesetimi leti ob gradnji hidroelektrarne Medvode zalila Sava, nam s pomočjo ohranjene fotografije govorijo o načinu življenja naših prednikov, v katerem so imeli dobri medčloveški odnosi in sožitje z naravo pomembno mesto.

Vzgajanje flanc iz semena, izmenjava flanc in gojenje rastlin je imelo za skupnost podoben pomen kot ustno izročilo – od obeh je bilo močno odvisno, v prvem fizično, v drugem pa duhovno preživetje skupnosti.«

Stara šega izmenjave doma pridelanih sadik in izkušenj se v zadnjem času na novo osmišlja in dobiva pomen tudi za današnjega človeka in družbo. »Če je bila izmenjava flanc in izkušenj pred sto leti nujnost, saj sadik ni bilo mogoče kupiti, je danes to izbira ozaveščenega posameznika, da želi uživati zdravo, lokalno pridelano hrano,« so še zapisali člani krožka za Spoznajmo dediščino Smlednika.

Vrt je primeren tudi za učenje. Foto: smlednik.si

Flancanje že 15 let pripravljajo društva iz Smlednika: Društvo za ustno zgodovino, Kulturno-umetniško društvo Smlednik in Turistično društvo Smlednik. Leta 2018 so v spomin na nekdanje »Flančnike« na strmini ob trgu uredili vaški vrt. Obsega 120 kvadratnih metrov, zasnovan je ekološko in permakulturno, kar prispeva tako k lepemu videzu teras, oblikovanih z naravnimi materiali, kot trajnosti, saj bo dlje časa bolje uspeval z manj dela in sredstev.

Na brežini raste več kot 100 različnih vrst rastlin, predvsem zelišča ter tudi nekaj jagodičevja, zelenjave in žit. Eden od namenov vrta je namreč tudi prikaz in ohranjanje naših kulturnih rastlin, posebno tistih, ki so že redke. Vse rastline so podarili krajani iz 27 vrtov iz celotne KS Smlednik in so označene, zato deluje tudi kot učni vrt.

Primož Hieng