Kupci pri spletnih nakupih v EU ne bodo več blokirani ali rutinsko preusmerjeni. Trgovci bodo morali čezmejne spletne kupce obravnavati enako kot domače, npr. glede cene. Spletni kupci bodo sedaj imeli boljši čezmejni dostop do nakupa izdelkov, rezervacije hotela, najema avtomobilov ali nakupa vstopnic za glasbene festivale ter zabaviščne parke v okviru Evropske unije.
Prepoved geoblokiranja kupcev
Novi predpisi prepovedujejo geoblokiranje kupcev, ki obiščejo spletno mesto druge države članice, in jim omogočajo, da sami izberejo, na katerem spletnem mestu bodo kupili proizvod ali storitev.

Geoblokiranje ali rutinsko preusmerjanje na drugo spletno mesto zaradi državljanstva, kraja prebivališča ali začasne lokacije, ne bo več mogoče. Trgovci bodo morali spletne kupce iz drugih držav EU obravnavati enako kot domače kupce, npr. glede cene ali pogojev nakupa. To bo veljalo v naslednjih primerih:
– ko spletni potrošniki kupijo blago (npr. gospodinjske aparate, elektroniko, oblačila), ki se dostavi v državo članico, v katero trgovec v skladu s svojimi splošnimi pogoji dostavlja, ali ki se dostavi na dogovorjeno lokacijo v državi EU, kjer trgovec ponuja to možnost (trgovci niso obvezani dostavljati v vse države EU, a kupci morajo imeti možnost prevzema pošiljke v kraju, o katerem se dogovorijo s trgovcem);
– prejmejo elektronsko opravljene storitve, ki niso zaščitene z avtorskimi pravicami, npr. storitve v oblaku, zagotavljanje požarnih zidov, skladiščenje podatkov in spletno gostovanje, ali
– kupijo storitev, ki se zagotovi v prostorih trgovca ali na fizični lokaciji, kjer trgovec posluje, npr. bivanje v hotelu, športni dogodek, najem avtomobila, glasbeni festival ali vstopnice za zabaviščne parke.
Prav tako trgovci ne bodo smeli drugače obravnavati kupcev na podlagi kraja izdaje njihove kreditne ali debetne kartice. Trgovci se bodo lahko sami odločili, katera plačilna sredstva sprejemajo, prepovedana pa bo diskriminacija zaradi državljanstva v okviru posamezne plačilne blagovne znamke.
Avtorsko zaščitena vsebina zaenkrat še izvzeta
Novi predpisi še ne veljajo za avtorsko zaščitene digitalne vsebine, npr. e-knjige, prenosljivo glasbo in spletne igre. Komisija bo morala dve leti po začetku veljavnosti predpisov oceniti, ali  bi bilo treba prepoved geografskega blokiranja razširiti tudi na tovrstne vsebine ter na avdiovizualne storitve in storitve prevoza, ki so prav tako izključene iz področja uporabe.
 Evropska poslanka iz Poljske, Róża Thun (EPP-Evropska ljudska stranka),    poročevalka predloga, je ob tem navedla: “Nova evropska uredba o geoblokiranju   je pomemben korak v smeri konkurenčnejšega in bolj povezanega enotnega digitalnega trga, tako za potrošnike, kot za trgovce. Predstavlja pomemben mejnik v boju proti diskriminaciji potrošnikov zaradi njihovega državljanstva ali kraja   prebivanja, do česar v združeni Evropi ne bi smelo priti. S sprejetjem teh predpisov   smo dokazali, da lahko Evropska unija v življenja državljanov prinese pozitivne   spremembe.«
Novi predpisi so bili sprejeti s 557 glasovi za, 89 proti in 33 vzdržanimi glasovi.
Dogovor o geoblokiranju mora formalno potrditi še Svet EU. Novi predpisi bodo začeli veljati devet mesecev po objavi v Uradnem listu EU (pred koncem leta 2018).

Ozadje

Komisija je v raziskavi ugotovila, da kar 63% spletnih mest blokira kupce iz drugih držav članic. Kar zadeva proizvode, je geografsko blokiranje najpogostejše v primeru električnih gospodinjskih aparatov (86 %), med storitvami pa so na prvem mestu spletni nakupi vstopnic za prireditve, npr. športne dogodke (40 %).
Evropski potrošniki kažejo vedno večje povpraševanje po čezmejnem spletnem nakupovanju. V zadnjih desetih letih se je delež Evropejcev, ki nakupujejo prek spleta, skoraj podvojil.
Uredba o prepovedi geoblokiranja je del enotnega digitalnega tržišča. Predstavljena je bila v sklopu svežnja o elektronskem trgovanju, ki vsebuje tudi zakon o storitvah čezmejne dostave paketov (plenarno glasovanje marca 2018) in zakon o boljši zaščiti pravic potrošnikov, ki ga je Evropski parlament potrdil novembra 2017.
 J.A.S.