Prost pretok blaga, kapitala, storitev in ljudi: to je dosežek enotnega trga Evropske unije, ki je s 500 milijoni ljudi največje takšno gospodarsko območje na svetu.
Enotni trg Evropske unije je bil vzpostavljen 1. januarja leta 1993. S tem se je končalo delo Evropske komisije pod vodstvom njenega predsednika Jacquesa Delorsa. Države EU so v svojo zakonodajo prenesle več kot 300 ukrepov, ki so vzpostavili skupne evropske minimalne standarde in tako povezali evropska gospodarstva.
Danes gospodarstvo EU letno ustvari okoli 13.000 milijard evrov BDP
 »Svobodo premikanja imamo od severnega sija do sredozemskega sonca, imamo   svoboden pretok ljudi, blaga, storitev in denarja. Smo največji povezani trg na   svetu,« poudarja evropska poslanka Anna Maria Corazza Bildt (ELS, Švedska),   podpredsednica odbora Parlamenta za notranji trg.
V enotnem trgu EU sicer poleg 28 držav članic unije sodelujejo še Islandija, Liechtenstein in Norveška (vse preko evropskega gospodarskega območja ali EEA) ter Švica preko dvostranskih sporazumov.
Digitalni enotni trg
Veliko pozornosti EU v zadnjem času namenja razvoju digitalnega enotnega trga. Odprava ovir za nakupovanje preko spleta, prilagoditev zakonodaje o pravicah do intelektualne lastnine za dostop do spletnih medijskih vsebin, skupni standardi za informacijske in komunikacijske tehnologije itd. Učinkovito delujoč digitalni enotni trg bi k evropskemu BDP vsako leto prispeval 415 milijard evrov, ustvaril bi tudi na tisoče novih delovnih mest, meni Evropska komisija.
 »Prost pretok podatkov bo državljanom ponudil mnoge ugodnosti, digitalno   podjetništvo pa bo, če bomo omogočili in olajšali ta prost   pretok, oblikovalo rešitve za probleme ljudi,« je prepričana   poslanka Corazza Bildt
J.S.