Elektronsko poslovanje je v trenutni časih vsepovsod predlagano, saj se z njim izogrnemo stiku z denarjem in tudi z ljudmi – rokami. Poraja se veliko dvomov kako varen način poslovanja je to – z maloprevidnosti vsekakor je. Največji strah uporabnikov je glede zlorabe, zato je varnost elektronskega poslovanja, zaradi številnih informacij in vsebinske vrednosti podatkov, nujna. Največ zlorab je posledica malomarnosti, neznanja ali neprevidnosti pri poslovanju s pomembnimi podatki.

Kljub sodobnim varnostnim programom je računalniškega kriminala vedno več in to predstavlja največji vzrok, da javnost ne zaupa v poslovanje v elektronski obliki.

Dejstvo je, da je kibernetsko kriminaliteto nemogoče izkoreniniti, saj se pojavljajo vedno nove oblike groženj in nevarnosti. Kibernetski storilci so že tako izurjeni in izkušeni, da jih bo težko zaustaviti pri njihovem delovanju. Med ogrožanje elektronskega poslovanja se uvrščajo tudi zloraba podatkov, napake uporabnikov, ranljivost računalniške opreme ter napake v programih in podatkih.

Na drugi strani so posamezna podjetja pri uporabi e-poslovanja žal zmotno prepričana, da do napak ne more priti. Elektronsko poslovanje predstavlja za podjetje veliko prednost kakor tudi skrb podjetja, da svojo ponudbo nenehno posodablja.

Vsak dan se pri elektronskem poslovanju izmenjuje ogromno podatkov – če pride do izgube teh podatkov, to lahko vodi do velikih negativnih posledic. Prav zaradi tega razloga je zelo pomembno, da se vsa podjetja in tudi drugi uporabniki zavedajo nevarnosti in na kakšen način se lahko ubranijo pred krajo in zlorabo podatkov.

Elektronsko poslovanje omogoča reorganizacijo procesov podjetja ter s tem izboljšuje učinkovitost poslovanja in hkrati zagotavlja doseganje konkurenčne prednosti. Za dosego tega pa je potrebna natančna opredelitev varnostne politike ter dobro poznavanje varnostnih ukrepov s strani vseh udeležencev v poslovanju podjetja, kajti varnost je tema, ki bi morala zanimati vse, ki so prisotni v poslovanju podjetja.

Varno nakupovanje!