E-nostavno na kolo!

LAS Za mesto in vas je v sodelovanju z Občino Medvode, Občino Vodice, Društvom za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Barka in Javnim zavodom Sotočje Medvode v oktobru 2019 uspešno izvedlo prvo fazo projekta E-nostavno na kolo.

Gre za projekt sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja in LAS Za mesto in vas).

V okviru projekta je bilo na območju občine Vodice opremljenih devet kolesarskih postajališč za počivanje in oddih kolesarjev na poti.

Postajališča so opremljena z mizo in klopmi, košem in kolesarskimi stojali ter servisnimi stebrički (gasilski dom Zapoge, Tenis klub Kubu, gostilna Pri Anzelnu, brunarica Prostovoljnega gasilskega društva Bukovica-Utik, športno središče Strahovica, gostilna Mak v Polju), na treh lokacijah (Osnovna šola Vodice, Podružnična osnovna šola Utik in trgovina na Skaručni) pa servisni stebrički nudijo tudi možnost polnjenja električnih koles. Dodatno se je izven projekta uredilo tudi kolesarsko postajališče pri studencu na Dobruši.

V sklopu projekta je Občina Vodice naročila tudi šest treking električnih koles, ki bodo namenjena uporabi zaposlenim v javnih ustanovah (Osnovna šola Vodice, Vrtec Škratek Svit Vodice, Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o. in Občina Vodice).

Namen projekta E-nostavno na kolo je spodbujanje kolesarstva preko oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se oblikujejo kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh. Preko usposabljanj, dogodkov in promocijskih gradiv pa se bo spodbujalo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Na podlagi povezovanja z drugimi lokalnimi akcijskimi skupinami, izmenjavi znanj ter ogleda dobrih praks se bo oblikoval predlog standardizacije kolesarju prijaznega ponudnika ter priročnik za spodbujanje turističnih oziroma gostinskih ponudnikov, da postanejo kolesarjem prijazni ponudniki. Poseben poudarek operacije bo tudi na promociji in vključevanju ranljivih ciljnih skupin.

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Občini Vodice so bila na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v projektu odobrena sredstva sofinanciranja v višini 26.885,50 EUR.

Vir: https://www.vodice.si/