E-nostavno na kolo – za zdravo telo!

Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je v sodelovanju z občinama Medvode in Vodice ter Društvom za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Barka in javnim zavodom Sotočje Medvode uspešno izvedla prvo fazo projekta E-nostavno na kolo.

V okviru projekta so predali v uporabo električna kolesa ter polnilnice za električna kolesa, servisne stebričke in kolesarska stojala. Ob tem so uredili počivališča za kolesarje in izletnike. Prav tako so izvedli nekatere dogodke za spodbujanje kolesarstva med otroki in ranljivimi skupinami.

Uredili so počivališča za kolesarje.

Na ploščadi nove tržnice v Medvodah je bil postavljen kreativni park Biciklatorij z osmimi izzivi, ki so se navezovali na poglavitne elemente kolesarskih veščin. Prav tako je bila vzpostavljena igralno-debatna točka Varno kolesarjenje za vse udeležence v prometu ter organizirani krajši kolesarski izleti po Medvodah in okoliških vaseh.

V Medvodah sta postavljeni električni polnilnici s servisnimi stebrički in kolesarskimi stojali, in sicer v Zbiljah ob Zbiljskem jezeru (pri bistroju Dotik) in na Topolu pri Medvodah (pri gostilni Dobnikar). Na kopališču Sora v Goričanah so postavili solarno polnilnico, pred Športno dvorano Medvode pa kolesarnico s solarno polnilnico in servisnim stebričkom. Javni zavod Sotočje Medvode je prejel tudi šest novih električnih koles (štiri gorska in dve treking), ki si jih bo možno izposoditi od pomladi naprej.

E-nostavno na kolo Fotografije: LAS Za mesto in vas

V Vodicah je opremljenih devet kolesarskih postajališč za počivanje in oddih kolesarjev na poti. Postajališča so opremljena z mizo in klopmi, košem in kolesarskimi stojali ter servisnimi stebrički, med katerimi nekateri nudijo tudi možnost polnjenja električnih koles. Občina Vodice je v sklopu projekta naročila tudi šest treking koles, ki bodo na voljo za izposojo.

Polnilno mesto v Vodicah

Namen projekta E-nostavno na kolo je spodbujanje kolesarstva prek oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se oblikujejo kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh. Z usposabljanji, dogodki in promocijskimi gradivi bodo na tak način spodbujali kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Celoten projekt ima več faz, ki temeljijo na povezovanju z drugimi Lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem in LAS Loškega pogorja), kjer se izmenjujejo znanja ter ogledi dobrih praks uporabe in promocije koles.

Eden od glavnih ciljev projekta je oblikovanje predloga standardizacije kolesarju prijaznega ponudnika ter oblikovanje priročnika za spodbujanje turističnih oziroma gostinskih ponudnikov, da postanejo kolesarjem prijazni ponudniki.

Primož Hieng