V prostorih Občine Ivančna Gorica sta župan Dušan Strnad in direktor podjetja Eltim d.o.o. Darko Perko, podpisala pogodbo za izgradnjo igrišča za rekreacijo v Metnaju. Dela so se v tem tednu že začela, zaključila pa naj bi se v roku treh mesecev. Pogodbena vrednost del znaša približno 70.000,00 evrov z DDV.

Igrišče je locirano v neposredni bližini tamkajšnjega gasilskega doma, dela pa obsegajo izkop, nasutje in izgradnjo asfaltnega platoja, za igrišče. Igrišče bo v dolžino merilo 28 in v širino 15 metrov, namenjeno pa bo raznovrstnim športnim igram z žogo. Igrišče bo razsvetljeno z dvema stebroma z reflektorji. Projekt izgradnje športnega igrišča je za krajane KS Metnaj vsekakor velikega pomena, saj bo novo športno igrišče še dodatno popestrilo družabno življenje na severnem delu ivanške občine.

Več o tej novi pridobitvi za krajane KS Metnaj pa si lahko preberete še  na spletni strani občine.

Zapisal in fotografiral
Gašper Stopar