Državni svet na Ustavno sodišče pošilja Zakon o zaščiti živali in Zakon o RTV

Državni svet je danes brez glasu proti Ustavno sodišče pozval, naj oceni ustavnost novele zakona o zaščiti živali v delih, ki določajo imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi in uporabo izkupička od prodaje odvzetih živali.

Državni svet  zahteva presojo 36.b člena, ki med drugim določa imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi, 36.c člena, ki določa pogoje za prijavitelja, med katerimi je članstvo v nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, predhodno usposabljanje in izpit za prijavitelja, ter 36.č člena, ki opredeljujejo izvajanje omenjenega vsaj 40-urnega usposabljanja.

Prav tako zahteva presojo tretje alineje 43. člena, ki določa, da veterinar za začasno odvzete rejne živali odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če to ni možno, pa se živali trajno odvzamejo in namestijo v prehodnem hlevu in najpozneje v 30 dneh od odvzema prodajo nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, ali kmetijskemu gospodarstvu. Pri tem je določeno, da če se trajno odvzeta žival v 30 dneh ne proda, uradni veterinar odloči, ali se namestitev živali v prehodnem hlevu podaljša ali se žival usmrti. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se nameni za izvajanje nalog skrbi za živali ali za dejavnost oskrbe trajno odvzetih rejnih živali.

Poleg tega so danes državni svetniki z 21 glasovi za in štirimi proti odločil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti skoraj celotne novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki jo je vlada pripravila z namenom depolitizacije RTVS in Ustavnemu sodišči predlagal, naj novelo v celoti razveljavi.

Spomnimo, novela zakona je določila, da preneha mandat članom programskega in nadzornega sveta zavoda ter nekdanjim generalnemu direktorju in direktorjev radia in televizije ter predvidela, da nobenega člana sveta ne imenujeta niti DZ niti vlada.

Predlog, naj Državni svet zahteva ustavno presojo novele, je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Andrejem Poglajenom. kot so v obrazložitvi pojasnili predlagatelji, je novelo treba razveljaviti, ker zaradi postopka sprejemanja in svoje vsebine predstavlja kršitev več členov ustave, med drugim posega v pravico do svobode izražanja iz 39. člena, v pravico do sodnega varstva iz 23. člena, v pravico do svobode dela iz 49. člena in v pravico do domneve nedolžnosti iz 27. člena.

Poleg tega po njihovem mnenju krši več ustavnih načel, tako denimo načelo pravne države iz 2. člena, načelo delitve oblasti iz 3. člena, načelo enakopravnosti iz 14. člena, pa tudi pravila zakonodajnega postopka iz 89. člena ustave in pravila o uveljavitvi zakona iz 154. člena ustave.

Uveljavitev novele so državni svetniki pred časom že poskušali preprečiti že z odložilnim vetom, a so jo poslanci pri vnovičnem glasovanju znova podprli.

Več tedanjih vodilnih na RTVS s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem je nato vložilo pobudo za oceno ustavnosti več členov, Ustavno sodišče pa je konec maja ugotovilo, da zaradi razklanosti v tej sestavi bržkone ne bo uspelo sprejeti vsebinske odločitve. Nova uprava RTVS, imenovana v skladu z novelo, je pobudo za oceno ustavnosti novele prejšnji mesec umaknila.