FOTO: TINA KOSEC/BOBO

Kljub najrazličnejšim akcijam, popustom in razprodajam so cene višje, kot so bile lani v istem času. V januarju 2018 smo imeli na letni ravni 1,5-odstotno inflacijo, h kateri je največ prispevala dražja hrana.

Cene v januarju 2018 na letni ravni v povprečju višje za 1,5 %

Blago se je v enem letu podražilo za 1,4 %, storitve pa za 1,7 %.  Od blaga sta se blago dnevne porabe in poltrajno blago podražili, prvo za 2,4 %, drugo za 0,5 %, trajno blago pa se je za 1,7 % pocenilo.

Letno inflacijo je v največji meri zvišala, in to za 0,5 odstotne točke, za 3,0 % dražja hrana (sadje je bilo dražje za 11,6 %, meso za 7,7 %, mleko, sir in jajca pa za 3,2 %, medtem ko so se cene zelenjave znižale za 8,0 %). Po 0,3 odstotne točke so k višji inflaciji prispevale podražitve električne energije, plina in drugih goriv (za 4,0 %). Letno inflacijo so za 0,2 odstotne točke znižale še nižje cene avtomobilov (za 3,4 %), 0,1 odstotne točke pa je prispevala še cenejša mobilna telefonija (za 1,9 %).

Mesečno rast cen znižale zimske razprodaje

V januarju 2018 so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju nižje za 0,8 %, predvsem zaradi zimskih razprodaj oblačil in obutve;  nižje cene oblačil so inflacijo znižale za 0,9 odstotne točke (oblačila za otroke so se pocenila za 17,7 %, za ženske za 17,1 % in za moške za 15,0 %), dodatne 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene obutve (za 7,5 %), 0,2 odstotne točke so prispevali cenejši počitniški paketi (za 5,3 %), 0,1 odstotne točke pa cenejša oprema za šport (za 13,3 %).

Na drugi strani so inflacijo za 0,2 odstotne točke zvišale višje cene hrane (v največji meri meso in zelenjava, ki sta se podražila za 1,5 % oz. 5,3 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevali še dražji električna energija, plin in druga goriva (za 1,2 %) ter storitve v skupini restavracije in hoteli (za 1,0 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2018 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila 1,5-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,0-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,6-odstotna.

 

Blago se je v januarju 2018 na letni ravni podražilo za 1,4 %, storitve pa za 2,3 %. Blago dnevne porabe in poltrajno blago sta se podražili, prvo za 2,5 %, drugo za 0,1 %.

J.A.