Dr. Tomaž Simetinger bo za svoje strokovno delo prejel eno najvišjih priznanj JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo konec januarja etnologu in kulturnemu antropologu in v. d. direktorju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomažu Simetingerju podelil priznanje Zlati znak.

Gre za eno izmed najvišjih odličij, ki jih podeljuje omenjeni javni sklad. Zlati znak bo dr. Tomaž Simetinger prejel 24. januarja 2019 na osrednji prireditvi na Ljubljanskem gradu.

Merila za podelitev takšnega priznanja so odmevni enkratni ustvarjalni ali poustvarjalni dosežki v preteklem obdobju, zlasti v smislu inovativnosti in integrativnosti. Dr. Tomaž Simetinger si je priznanje Zlati znak prislužil za dolgoletno uspešno strokovno delo na področju folklorne dejavnosti. Kot etnolog in kulturni antropolog je v strokovnih krogih prepoznan kot urednik in avtor strokovnih ter znanstvenih člankov iz tega področja in kot avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost.

Med drugim je dr. Tomaž Simetinger tudi član Alumni kluba Univerze v Ljubljani, gostujoči predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik se je pridružil v začetku leta 2017 kot vodja oddelka kulture, po odstopu direktorice pa ga je svet Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik s 1. septembrom 2018 imenoval na mesto vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti vsako leto podeljuje priznanja posameznikom ali skupina za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalne, publicističnem in organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Najvišja priznanja so: odličja sklada, področna priznanja ter priznanje Zlati znak, ki jih sklad podeli na podlagi javnega poziva.

Samo Trtnik
gsm: +386 40 433 628
e-mail: [email protected]