Dokončana prenova in prizidava novega objekta k OŠ Ig

Prejšnji petek je bil za ižansko OŠ velik dan, končana je bila namreč prenova in prizidava novega objekta k obstoječi OŠ. Odprtja se je udeležil, poleg vseh vabljenih gostov, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je imel tudi slavnostni govor.  

Pri simbolnem prerezu traku so sodelovali predsednik Borut Pahor, župan Janez Cimperman, ravnateljica Biserka Vičič Malnar in direktor Marles hiše Bogdan Božac.

V kratkem kulturnem programu, ki ga je pripravila OŠ Ig so sodelovali učenci šole. Po končanem uradnem delu je šolo blagoslovil ižanski župnik Janez Avsenik.

“Prioritete šole so (kot je navedla tudi ravnateljica Biserka Vičič Malnar v svojem govoru) kakovostni pouk v skladu s pedagoško doktrino in strokovnimi dognanji, negovanje kulture komunikacije in strpnega reševanja odprtih vprašanj, sodelovanje in vpetost v življenje kraja in občine, v katerem šola deluje. Ni nam vseeno, v kašnem okolju in prostorih delamo in se učimo, zato po najboljših močeh skrbimo za vzdrževanje šolskih stavb na matični šoli in na vseh treh podružničnih šolah”.

Z naraščanjem prebivalstva (v občini je trenutno 7.176 prebivalcev) posledično narašča tudi število otrok, kar je spodbudno, zato je Občina že leta 2016 pričela aktivnosti za širitev šole.

Investicija obsega 1.092,71 m2 novogradnje in 416,91 m2 prenove, ki je bila zahtevna, saj je bila potrebna obsežna statična sanacija objekta, na katerega je vezan nov prizidek.

Projekt prenove in prizidave OŠ Ig je potekal v dveh fazah. V okviru prve faze od januarja–novembra 2018 se je izvedlo projektiranje, širitev in adaptacija kuhinje, jedilnice, zbornice in izveden nov službeni vhod v šolo.

Prenovljene so bile garderobe ob športni dvorani ter premeščena in urejena zobna ordinacija.

V drugi fazi projekta, ki je bila začeta jeseni 2018, končana pa konec maja 2019 je bil izveden prizidek s katerim je pridobljeno dodatnih 6 velikih učilnic, 2 mali učilnici in še 1 večja v pritličju, ki bo imela vhod od zunaj, 4 kabineti, servisni prostori, sanitarije v vsakem nadstropju, vhod za učence, zunanja ureditev.

V šolskem letu 2019/2020 bo samo v matični šoli že 588 učencev, skupaj s podružnicami pa bo OŠ Ig imela predvidoma 719 učencev.

Vrednost celotnega projekta je 3.547.234,00 €. Samo vrednost projektiranja, gradnje in opreme je 2.724.521,95 € brez DDV oz. 3.323.916,77 € z DDV. Za prizidek bo Občina (pogodba je že sklenjena) pridobila sredstva Eko sklada v višini 347.320,00 €.

Občina Ig je za gradnjo najela kredit v višini 1.900.000 €, v višini 162.953 € pa bo pridobila sredstva od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občinska uprava

Foto:Matjaž Zupan