Dodatni ukrepi in aktivnosti občine Domžale

Zdravstveni dom Domžale postaja od danes naprej ena izmed vstopnih ambulant za obravnavo pacientov s sumom na okužbo s koronavirusom.

Ambulanta je namenjena pregledu pacientov, ki imajo simptome in znake možne okužbe z virusom SARS COV-2. Ni namenjena obravnavi pacientov brez simptomov in ne jemanju brisov pri ljudeh, ki nimajo nobenih zdravstvenih težav, sumljivih za okužbo. Pri delovanju vstopne triaže sodelujejo tudi pripadniki enot prve pomoči občinskih enot ZiR.

V Zdravstvenem domu Domžale so aktivirali telefonsko številko za nudenje psihosocialne podpore ljudem v stiski in sicer – 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure.

Občina Domžale bo danes vsem gospodinjstvom po pošti posredovala informacijsko brošuro glede epidemije COVID-19, v kateri so zajete vse potrebne informacije, nasveti, navodila ter pomembne telefonske številke. Brošura je dostopna tudi na spletnem naslovu: www.domzale.si.

V večstanovanjskih blokih bomo namestili še plakate s pomembnimi telefonskimi številkami.

Na Upravo RS za zaščito in reševanje smo posredovali zahtevo za zagotovitev zadostnega števila zaščitne opreme za enote in službe sistema zaščite in reševanja, ter javne zavode, javna podjetja, druge organizacije in sestave v občini, ki so vključeni v boj proti širjenju virusa.

Še naprej je zagotovljeno nemoteno in neprekinjeno delovanje: javne zdravstvene službe, javne gasilske službe, pomoči na domu ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, ipd.

Jana G.

Vir: Spletna stran občine Domžale