Dobro delujoča Evropska unija prinaša korist vsem njenim članicam

V Evropskem parlamentu je potekalo plenarno zasedanje. Ob sprejemu poročila o pripravi stališča Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020 in poročila o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije je tudi angažirano sodelovala Patricija Šulin, evroposlanka iz Slovenije.

Kot članica Odbora za proračun je poudarila, da »z EU sredstvi uresničujemo skupne evropske cilje. Dobro delujoča EU prinaša korist vsem članicam. To je treba glasno povedati in upoštevati v evropskih proračunskih razpravah.«. Šulinova ob tem tudi meni, da je izstop Združenega kraljestva idealna priložnost za reformo sistema virov lastnih sredstev EU in za uresničitev ciljev iz Rimske pogodbe o financiranju EU z lastnimi sredstvi. “Skupina na visoki ravni za lastna sredstva je pripravila priporočila za uvedbo nabora novih virov lastnih sredstev, ki jih mora EK čim prej preučiti”.

Za EU sta ključna varnost in obramba zunanjih mejah

Po mnenju Šulinove bo le ob tem zavedanju mogoče zagotoviti zadostna sredstva za tradicionalne izzive, kot je notranji trg in za kmetijsko in kohezijsko politiko, ki sta zelo pomembni za Slovenijo. Med novimi izzivi sta ključna varnost in obramba zunanjih mejah.

 “Brez varnosti in obrambe zunanjih meja so ogrožene vse naše štiri temeljne   svoboščine”, je dejala.

Resolucija poleg tega zahteva nadaljevanje uveljavljenih in dobro delujočih evropskih politik, kot so politika raziskav in inovacij, kohezijska politika, politike za zaposlovanje mladih in vlaganja v spodbujanje izobraževanja in usposabljanja.

Potrebna do lastna finančna sredstva EU

Šulinova je izpostavila, da poleg finančnih sredstev, ki se stekajo v proračun EU,  potrebujejo še lastna proračunska sredstva, ki ne bodo odvisna od nacionalnih prispevkov in vsakokratne dobre ali slabe volje članic. V sedanjem sistemu nacionalnih prispevkov se evropski fokus izgubi v nacionalnih željah. EU tako ostaja marioneta, namesto da bi bila glavni igralec, saj pri svojih 60-ih letih obstoja EU ni več otrok, ki bi ji starši morali odmerjati žepnino.

Večletni finančni okvir EU po letu 2020

Evropska komisija bi naj predlog večletnega finančnega okvira po letu 2020 sicer predstavila v začetku maja 2018. Z večletnim finančnim okvirjem se določi celoten znesek in zneski po posameznih področjih dejavnosti, ki jih EU v določenem letu lahko porabi pri prevzemanju pravno zavezujočih obveznosti. Večletni finančni okvir je potreben zaradi poenostavitve sprejetja letnega proračuna EU, zagotovitve proračunske discipline in predvidljivosti finančnih sredstev EU.

J.A.