Dober tek, Slovenija!

V izvedbi Inštituta za nutricionistiko Nutris je 6. februarja 2019, potekala razglasitev najbolj inovativnih živil, ki so se na slovenskem tržišču pojavili v preteklem letu kot novi izdelki ali pa kot izdelki z izboljšano sestavo.

Ministrstvo za zdravje že peto leto zapored finančno podpira projekt izbora inovativnih živil, saj ta odlično podpira ideje Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, Dober tek Slovenija, v okviru katerega želimo tudi z zdravju bolj prijazno ponudbo  izdelkov vplivati na izboljšanje prehranjevalnih navad prebivalcev.

Dejstvo, da se je v petih letih, kar poteka izbor inovativnih živil, kar 90% nagrajenih živil obdržalo na tržišču in našlo svoje zveste kupce, je spodbudno in daje zagon projektu tudi v prihodnje.

Razglasitve inovativnih živil se je poleg predsednika Državnega zbora Dejana Židana in predstavnice ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, Janje Kokolj Prošek, udeležila tudi generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Mojca Gobec, ki je povedala:

»Z vidika vpliva na zdravje prebivalcev lahko z večjo dostopnostjo in promocijo živil z ugodno prehransko sestavo vplivamo na posameznikov izbor in hitro dosežemo pomembne učinke na izboljšanje prehranjevanja prebivalcev. S tem vplivamo na manjšo obolevnost za sodobnimi civilizacijskimi boleznimi.

Z aktivnostmi, kot je izbor inovativnih živil, domačim proizvajalcem in tudi kupcem sporočamo, da je pomembno spreminjati sestavo živil in zmanjševati določena hranila v izdelkih. Proizvodnjo domačih kakovostnih živil z ugodno prehransko sestavo spodbuja tudi Nacionalni program Dober tek Slovenija.

Letošnji izbor inovativnih živil, ki ga že peto leto financira ministrstvo za zdravje dokazuje inovativnost domačih proizvajalcev in sporoča, da so izbrana živila okusna in privlačna«.

Več o izboru lahko preberete na spletni strani Inštituta za nutricionistiko.

D. S.

Vir: KlIK