»Delo je dejavnost, ki jo opravljamo v zameno za denar«

Zadnjič je najstarejša hči, tretji razred osnovne šole, prinesla v podpis test iz »spoznavanja družbe«.
Točke je izgubila tam, kjer bi morala definirati »delo«, a je definirala nekaj drugega. Učiteljica je napisano prečrtala in zraven napisala: »Delo je dejavnost, ki jo opravljamo v zameno za denar.« Med podpisovanjem testa se mi je tresla roka: ne zaradi izgubljenih točk, temveč od šoka. Kako je mogoče takšno »stiskanje razuma«?
Šola vzgaja, če nekaj ukrademo še Cankarju, »pisalne stroje«, skozi katere sistem reproducira svojo zgodbo, ki je zgodba »moderne revščine«. Pri tem je vseeno, ali gre za javno ali zasebno šolo – to je po Illichu lažna dilema. Prav tako stvari po njegovem ne morejo spremeniti učitelji, pa naj bodo ti še tako dobri, saj so hočeš nočeš sužnji kurikula.

Urška Zabukovec, Tesna struga kurikula, Delo, 19. 6. 2018, str. 5