Delavci bodo izplačilo višje minimalne plače občutili šele februarja

Foto/vir: http://studiocriss.blogspot.com/2017/01/visja-minimalna-placa.html
Najnovejša novela Zakona o minimalni plači ZMinP-B, je že s 1.1.2019 vpeljala nov znesek minimalne plače. Ponoven dvig pa sledi leta 2020, ko so iz minimalne plače izvzeli tudi dodatki.

Kaj se je minimalni plači spremenilo, kateri dodatki bodo po novem iz minimalne plače izvzeti in kakšne so kazni za delodajalce, ki zakona ne bodo upoštevali, si preberite v nadaljevanju tega članka.

Spremenjen zakon o minimalni plači

Zakon o minimalni plači velja že od leta 2010.

Ta je dvignil znesek minimalne plače.

Minimalna je plača mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Z decembrom 2015 je začela veljati novela zakona ZMinP-A, ki je iz minimalne plače izvzela dodatke k plači, ki so bili do sedaj del minimalne plače in sicer:

  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Od 1.1.2020 pa novela ZMinP-B, poleg naštetih dodatkov, iz minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Višja minimalna plača od 1. januarja 2020

Novela zakona o minimalni plači ZMinP-B je določila tudi višjo minimalno plačo:

  • za plačilo dela od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 na 886,63 EUR bruto.
  • za plačilo dela od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 na 940,58 EUR bruto.

Od 1. januarja 2021 dalje pa se bo minimalna neto plača določala vsako leto posebej, upoštevajo minimalne življenjske stroške.

Delavci bodo tako izplačilo višje minimalne plače tako ponovno občutili februarja, ko bo izplačana plača za mesec januar.

Kakšne so kazni za delodajalce?

Zakon določa globe za kršenje tega zakona in sicer so kazni od 3.000 EUR do 20.000 EUR, za manjše delodajalce, ki zaposlujejo deset ali manj delavcev pa z globo od 1.500 EU do 8.000 EUR. Odgovorna oseba delodajalca se lahko kaznuje z globo od 1.000 EUR do 2.000 EUR.

Vir: https://www.informiran.si/