Odsek Malence – Šmarje – Sap je bil prometu predan pred 25 leti, v četrtek, 12. oktobra 2017, pa so prometu predali še polni priključek Šmarje – Sap, ki bo omogočal uvoz in izvoz z avtoceste v vse smeri. Odprtje priključka so že v dopoldanskem času naznanili s ponosnim dvigom slovenske zastave, ki bo vsem, ki bodo prispeli v občino, ob vstopu izrekla prijazno dobrodošlico. V popoldanskih urah je sledila osrednja prireditev, na kateri so številne zbrane nagovorili predsednik uprave DARS dr. Tomaž Vidic, župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Predsednik uprave DARS dr. Tomaž Vidic je ob odprtju priključka povedal, da družba DARS povezuje večino Slovenije z zgrajenim sistemom avtocest in hitrih cest, ki so del sodobnih, evropskih, prometnih povezav. Na Darsu se vsak dan po najboljših močeh trudijo, da bi uporabnikom zagotovili čim bolj varno, pretočno pot do njihovega cilja.

Avtocestni odsek Malence – Šmarje – Sap je bil eden izmed prvih odsekov, dokončanih v samostojni Sloveniji. Osebno se spomni, da je kar nekaj gradbenih inženirjev njegove generacije pri gradnji tega odseka našlo svojo prvo zaposlitev. Izgradnja tega odseka je takrat, pred 25 leti, prebivalcem dolenjske regije omogočila bistveno hitrejše in varnejše potovanje, hkrati pa je omogočila tudi nove poselitve in rast prebivalstva v tem delu Slovenije. Izkazalo se je, da sta dva avtocestna priključka za občino Grosuplje premalo in pojavila se je potreba, da se polovični priključek dogradi v polnega ter s tem omogoči lokalnim prebivalcem in tudi širši okolici, da se na avtocesto proti Ljubljani priključijo v Šmarju – Sapu, in se preko tega priključka tudi vrnejo.

Projekt je danes uspešno zaključen, kot je še povedal dr. Tomaž Vidic, njihovi napori pa so že uprti v nove izzive. DARS ima namreč v pripravi več novih projektov, kot so na primer dograditev predora Karavanke ter severni in južni del tretje razvojne osi. Poleg tega bodo na obstoječem omrežju izvedli številne posamezne ukrepe, predvsem za povečanje pretočnosti, prednostno na ljubljanskem obroču, ki je postal v zadnjih letih prometno že močno preobremenjen. »Uporabnikom naših avtocest in hitrih cest želimo namreč zagotoviti čim bolj varno, zanesljivo in udobno potovanje,« je še dejal.

»Danes je lep dan. Sonce nas je obsijalo in po 25 letih prineslo polni priključek Šmarje – Sap,« so bile uvodne besede župana Občine Grosuplje dr. Petra Verliča. Povedal je, da je bil pred 25 leti, ko je na tem mestu iz stare hitre ceste nastala avtocesta, zgrajen priključek, ki pa krajanom Šmarja – Sapa pravzaprav ni služil. Danes se je ta dolgoletna želja in dolgoletna zahteva uresničila. »Imamo ga in veseli smo ga,« je dejal.

Pri tem je izpostavil, da polni priključek Šmarje – Sap ni obvoznica Škofljica. Polni priključek Šmarje – Sap je namenjen Šmarčanom, da se bodo hitreje vključili proti Ljubljani in proti Grosupljemu. Končni cilj županov tretje A razvojne osi pa je obvoznica Škofljica. Ob tej priložnosti se je zahvalil ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču za podporo, ki jim jo nudi, takšne podpore pa bi si župani želeli tudi od ministrice za okolje in prostor Irene Majcen.

Župan je še povedal, da imajo krajani Šmarja – Sapa ta dan še en razlog za veselje, s tem projektom niso dobili le priključka, ampak tudi urejene pločnike, dva izogibališča za avtobuse, javno razsvetljavo.

»In ne pozabite, ta zastava tukaj za nami pa pomeni dobrodošlico vsem, ki pridejo v našo občino, v občino Grosuplje, kot pravi grb spodaj, v lepo in prijetno občino, pa tudi prijazno. Srečno!« je še dejal župan.

»Tudi sam sem zelo vesel, da smo se danes v res ogromnem številu zbrali ob otvoritvi polnega priključka Šmarje – Sap. Ta priključek je zelo pomemben ne samo za občane Grosupljega in Škofljice, ampak tudi za vse občine v zaledju, vse do Kočevja,« je dejal minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Povedal je, da Slovenijo danes povezuje kar 610 km avtocest in hitrih cest, ki zavzemajo skoraj polovico celotnega prometa v državi. Povezujejo slovenski in evropski prostor in omogočajo razvoj gospodarstva, turizma, povezujejo kraje in ljudi, krajšajo potovalni čas ter prispevajo k večji prometni varnosti.

Slovenija je visoko na lestvici evropskih držav po stopnji motorizacije, hkrati pa je tudi ena najbolj tranzitnih držav. Tako se samo po zahodni ljubljanski obvoznici, ki je v našem avtocestnem sistemu najbolj obremenjena, dnevno v povprečju prepelje kar okoli 75.000 vozil.

Minister je še povedal, da družba Dars na najbolj obremenjenih delih avtocestnega omrežja že načrtuje tudi širitve v šestpasovnico ter preureditve ali izgradnje novih povezav in avtocestnih priključkov.

Ob tej priložnosti pa je tudi dejal, da se bo še naprej zavzemal za izgradnjo obvoznice Škofljica in preureditev Dolenjske ceste v štiripasovnico.

Svoj govor je zaokrožil z mislimi o večji prometni varnosti, h kateri lahko prispevajo tako resorji, ki se s tem ukvarjajo, upravljavci cest, pa tudi mi sami kot vozniki. In le s sodelovanjem vseh skupaj bomo dosegli želene rezultate.

»Zato bi vas ob tej priliki vse skupaj in vsakega posebej želel pozvati k temu, da spoštujemo prometne predpise, da upočasnimo hitrost, saj s tem zmanjšamo tveganje za hujše posledice prometnih nesreč, da ne vozimo pod vplivom alkohola ali drog in da ne telefoniramo med vožnjo. Slednje je vsaj v zadnjem času še posebej problematično. To so ključne zadeve, ki lahko bistveno prispevajo k večji prometni varnosti,« je še dejal.

Sledilo je osrednje dejanje, ko so dr. Peter Gašperšič, dr. Peter Verlič, mag. Dušan Hočevar, dr. Tomaž Vidic in član uprave DARS  Vili Žavrlan s simboličnim prerezom traku priključek tudi uradno predali prometu.

Da bo vožnja po njem za nas uporabnike kar najbolj varna, da ga bomo znali uporabljati odgovorno, je duhovni pomočnik Stanislav Kerin priključek tudi blagoslovil.

S petjem in glasbo sta prireditev popestrila Moški pevski zbor Šmarje – Sap, Otroški pevski zbor Osnovne šole Šmarje – Sap in Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje, skozi prireditev pa nas je popeljala Tadeja Anžlovar.

Priključek Šmarje – Sap, ki je do sedaj omogočal dostop na avtocesto le v smeri Novega mesta in izvoz iz smeri Novega mesta, je del odseka Malence – Šmarje Sap, ki je pred 25 leti povezal že zgrajeno južno ljubljansko obvoznico z odsekom Šmarje – Sap – Višnja Gora. Šest kilometrov dolg odsek se začne v Malencah, kjer je bil zgrajen del bodočega razcepa proti vzhodnemu delu avtocestnega obroča okrog Ljubljane, nadaljuje se z dvocevnim predorom Debeli hrib, nadaljnja dva kilometra potekata po pobočju Golovca, ki je prekinjeno z dolinama Lavrice in Bajerke, kjer preko visokega nasipa doseže 50 metrov globok vkop Lisičje. Pri vasi Reber prečka dolino, železniško progo in regionalno cesto z viaduktom Reber ter neposredno za njim z dvocevnim predorom Mali vrh doseže naselje Šmarje – Sap. Z novim priključkom bo možen uvoz in izvoz na avtocesto v obe smeri.

J. R.